chính trị

Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết 16 của BCH Đảng bộ Tỉnh tại Đảng ủy phường Cao Xanh
Ngày đăng 20/11/2020 | 06:24  | View count: 781

Chiều 20/11, tại phường Cao Xanh, đoàn công tác của BCH Đảng bộ Thành phố do đồng chí Nguyễn Hoàng Quý, ủy viên BTV Thành ủy, Thủ trưởng Cơ quan Kiểm tra- Thanh tra làm trưởng đoàn đã có cuộc kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết 16 của BCH Đảng bộ Tỉnh về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý tài nguyên than, khoáng sản trên địa bàn, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong thực hiện nhiệm vụ trên theo thẩm quyền, chức trách được giao”.

Quang cảnh buổi làm việc

Thực hiện Nghị quyết 16 của BCH Đảng bộ Tỉnh, thời gian qua, Đảng ủy phường Cao Xanh đã chỉ đạo, lãnh đạo kịp thời, thực hiện tốt các quy định về quản lý tài nguyên, khoáng sản. BCĐ đã phân công các thành viên chủ động theo dõi, nắm bắt tình hình diễn biến trong khu dân cư, không để xảy ra tình trạng khai thác, vận chuyển, chế biến và kinh doanh tài nguyên, khoáng sản trái phép. UBND phường duy trì lực lượng chức năng và phối hợp tốt với Công ty than Hòn Gai và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện nhiều biện pháp quản lý, phòng chống vả xử lý nghiêm các dấu hiệu vi phạm. Các khu phố và nhân dân toàn phường tích cực tham gia phong trào Toàn dân tham gia giám sát, phòng chống và đấu tranh với các biều hiện hành vi khai thác tài nguyên, khoáng sản.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hoàng Quý, ủy viên BTV Thành ủy, Thủ trưởng Cơ quan Kiểm tra- Thanh tra Thành phố đãnh giá cao vai trò chỉ đạo của Đảng ủy phường, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Thủ trưởng Cơ quan Kiểm tra- Thanh tra yêu cầu Đảng ủy phường tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 16 của BCH Đảng bộ Tỉnh. Đồng chí nhấn mạnh, BCĐ của phường, UBND phường tăng cường hơn nữa công tác phối hợp với các lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra, xử lý tại các vị trí điểm ò cũ, kiểm soát tốt mặt bằng tại khu vực lấn biển. Đồng thời phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể, khu phố trong việc nắm thông tin, kiểm soát tình hình.

 

Cùng ngày, đoàn đã đi kiểm tra một số địa điểm liên quan trên địa bàn.