chính trị

Đảng bộ cơ quan Chính quyền: Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của tỉnh và thành phố
Ngày đăng 16/01/2021 | 02:51  | View count: 773

Sáng 16/1, Đảng bộ cơ quan Chính quyền thành phố Hạ Long tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của tỉnh và thành phố. Đồng chí Vũ Văn Diện, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy dự và trực tiếp quán triệt các nội dung tại hội nghị. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại trung tâm tổ chức hội nghị thành phố và trụ sở HĐND-UBND phường Hoành Bồ

Các đại biểu và cán bộ, Đảng viên dự hội nghị tại Trung tâm tổ chức Hội nghị thành phố

Tại hội nghị, cán bộ, Đảng viên Đảng bộ cơ quan Chính quyền thành phố đã được nghe đồng chí Bí thư Thành ủy quán triệt các nội dung chính trong Nghị quyết số 01-NQ/TU “Về phát triển nhanh, bền vững ngành công nghiệp chế biến, chế tạo giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030”, Nghị quyết số 02-NQ/TU “Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021” của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Chỉ thị số 04-CT/TU về “Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trước, trong và sau Tết nguyên đán Tân Sửu”, Chỉ thị số 05-CT/TU “Về tăng cường lãnh đạo công tác tiếp công dân, nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh phục vụ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”, Chỉ thị số 06-CT/TU “Về tăng cường lãnh đạo công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2021”; Nghị quyết số 17-NQ/TU của BCH Đảng bộ thành phố Hạ Long “Về phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021”.

Năm 2021, tỉnh Quảng Ninh đề ra chủ đề công tác năm là “Giữ vững địa bàn an toàn và đà tăng trưởng trong trạng thái bình thường mới; đẩy nhanh tốc độ phát triển và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại; thúc đẩy liên kết vùng”; và xác định 6 giải pháp trọng tâm để triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra, đó là: Tiếp tục triển khai quyết liệt, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống và giảm thiểu thiệt hại từ đại dịch Covid-19 và các dịch bệnh khác, giữ vững địa bàn “An toàn - ổn định - phát triển”; Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới sáng tạo; Đẩy mạnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tính tự chủ, khả năng thích ứng, sức cạnh tranh, phát triển KT-XH nhanh, bền vững; Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược; Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế nhanh, bền vững với phát triển con người, xây dựng văn hóa giàu bản sắc Quảng Ninh; Đảm bảo an sinh xã hội, không ngừng nâng cao phúc lợi xã hội, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; Bảo đảm vững chắc QP-AN; giữ vững ổn định chính trị, TT.ATXH, chủ quyền biên giới quốc gia; mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế.

Đồng chí Vũ Văn Diện, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy quán triệt các nội dung tại hội nghị

Bám sát sự chỉ đạo, định hướng của tỉnh, BCH Đảng bộ thành phố Hạ Long thống nhất lấy chủ đề công tác năm của tỉnh là chủ đề công tác năm của thành phố; đồng thời đề ra 9 nhóm nhiệm vụ lớn cần triển khai thực hiện trong năm 2021. Trong đó nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu là triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; kiên quyết không để phát sinh dịch bệnh ở cộng đồng. Đồng thời tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy dân chủ, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; Tiếp tục đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi phương thức phát triển từ “nâu” sang “xanh”, phát triển kinh tế số, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, tạo bước đột phá, khôi phục nền kinh tế bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành thu, chi ngân sách đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, khuyến khích, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển khu vực kinh tế tư nhân, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; Siết chặt công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, đô thị, đất đai, tài nguyên, môi trường, phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu; Tiếp tục thực hiện 3 đột phá chiến lược về phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, cải cách hành chính và phát triển nguồn nhân lực; Phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội, thực hiện có hiệu quả các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, phát triển khoa học công nghệ; Đảm bảo quốc phòng, an ninh, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu phường Hoành Bồ

Để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trên và hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra, đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu đội ngũ cán bộ, Đảng viên cơ quan Chính quyền thành phố cần phát huy trách nhiệm, tính gương mẫu, chủ động, tận tụy và phối hợp cao trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; nêu cao tinh thần tự phát hiện và xử lý vi phạm; tích cực phòng, chống tham nhũng và các biểu hiện nhũng nhiễu, trì trệ trong thực thi công vụ. Các chi bộ Đảng trực thuộc phải phổ biến các Chỉ thị, Nghị quyết của Tỉnh và thành phố trong các buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ và sinh hoạt chuyên đề để mỗi cán bộ, Đảng viên hiểu rõ, ra sức  phát huy năng lực, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra, phục vụ nhân dân và góp phần xây dựng thành phố ngày càng phát triển. Trước mắt là cần làm tốt các Chỉ thị của tỉnh về phòng chống dịch Covid-19, phòng chống rét đậm, rét hại và triển khai các hoạt động cho nhân dân vui xuân đón tết nguyên đán Tân Sửu vui tươi, an toàn, hạnh phúc.

Phương Loan – Trần Khánh