chính trị

Hạ Long tham gia Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh triển khai công tác bầu cử
Ngày đăng 03/04/2021 | 09:56  | View count: 737

Sáng 3/4, Ban Chỉ đạo, Ủy ban Bầu cử tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Đầu cầu TP Hạ Long, đồng chí Vũ Văn Diện, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hạ Long cùng các đồng chí trong Ủy ban Bầu cử thành phố, các phường, xã tham dự hội nghị.

Điểm cầu Thành ủy Hạ Long

Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử tỉnh, tính đến nay, công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn tỉnh được triển khai đảm bảo tiến độ, kế hoạch. Các nội dung công việc đều được chủ động hoàn thành sớm hơn so với thời gian quy định. Công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy, chính quyền sát sao, chặt chẽ. Cụ thể, toàn tỉnh đã thành lập 191 Ban chỉ đạo bầu cử và Ủy ban bầu cử các cấp; tổng số người tham gia các tổ chức phụ trách bầu cử ở các cấp là 39.821 người; ấn định và công bố 1.353 đơn vị bầu cử; từ ngày 22/2 đến ngày 11/3, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tổ chức hơn 10.000 hội nghị, phát huy trách nhiệm của cơ quan, đơn vị trong việc giới thiệu 13.615 người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp. Tính đến 17h00 ngày 14/3, Ủy ban bầu cử các cấp đã tiếp nhận 13.615 hồ sơ, thực hiện chuyển danh sách trích ngang và hồ sơ ứng cử ĐBQH đến Hội đồng bầu cử quốc gia; hoàn thành Hội nghị hiệp thương lần 2 sớm hơn 2 ngày so với Luật định; rà soát và chuẩn bị chu đáo các điều kiện, cơ sở vật chất đảm bảo phục vụ tốt nhất cho cuộc bầu cử.

Tính đến ngày 02/4/2021, UBND TP Hạ Long đã ban hành quyết định phê chuẩn 247 khu vực bỏ phiếu với 3.800 thành viên trên địa bàn 33 phường, xã. Trong đó có 10 khu vực bỏ phiếu của lực lượng vũ trang, 01 khu vực bỏ phiếu của Trung tâm Cai nghiện. Dự kiến số cử tri của thành phố là hơn 192 nghìn người. Thành phố đã hoàn thành hội nghị Hiệp thương lần II về giới thiệu ứng cử Đại biểu HĐND thành phố Hạ Long khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026. Ủy ban Bầu cử thành phố đã tiếp nhận 167 hồ sơ ứng cử Đại biểu HĐND thành phố; trong đó có 166 hồ sơ được giới thiệu, 01 hồ sơ tự ứng cử.

Đồng chí Vũ Văn Diện, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hạ Long phát biểu

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Vũ Văn Diện, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hạ Long đề nghị Ủy Bầu cử Tỉnh sớm có ý kiến chỉ đạo về một số nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị Bầu cử như: cách thức bố trí hòm phiếu, danh sách niêm yết cử tri và kinh phí thực hiện công tác Bầu cử. Đây là những nội dung thiết thực, quan trọng cần thống nhất để sớm triển khai từ cơ sở.

Sau hội nghị, triển khai công việc tới các phường, xã, các tổ bầu cử trên địa bàn thành phố Hạ Long, đồng chí Vũ Văn Diện, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh: Công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy, chính quyền cần sát sao, chặt chẽ; nhanh chóng triển khai ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại cuộc họp. Các phường xã lựa chọn những người có uy tín, có khả năng xử lý tình huống, nhanh nhẹn, linh hoạt tham gia các tổ bầu cử. MTTQ, Hội LHPN thành phố phối hợp với các địa phương chuẩn bị chu đáo cho các khu vực bỏ phiếu. Ban Tuyên giáo Thành ủy tiếp tục chỉ đạo sát sao công tác tuyên truyền Bầu cử. Mỗi khu vực bỏ phiếu đều phải xây dựng phương án đối phó, phòng chống dịch COVID-19. Các đơn vị, cơ quan, địa phương triển khai ngay trong thời gian sớm nhất. Thành phố sẵn sàng để triển khai Hội nghị Hiệp thương lần thứ II và các bước theo đúng kế hoạch đã đề ra. Để kịp thời phát hiện các sai sót, tồn tại, trước ngày 8/4, Ủy ban Bầu cử thành phố sẽ rà soát lại toàn bộ các công tác, nội dung cần triển khai liên quan đến khu vực bỏ phiếu và tổ bầu cử.

Đỗ Hương – Huy Phương