chính trị

Kỳ họp thứ 11 HĐND TP Hạ Long: Tổng kết nhiệm kỳ 2016- 2021
Ngày đăng 06/04/2021 | 09:36  | View count: 583

Chiều 6/4, HĐND Thành phố Hạ Long khóa I tổ chưc kỳ họp thứ 11 tổng kết nhiệm kỳ 2016- 2021 và quyết nghị một số nội dung quan trọng. Đồng chí Vũ Văn Diện, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy dự, chỉ đạo. Đồng chí Vũ Hồng Sơn, Ủy viên BTV Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố chủ trì kỳ họp.

Quang cảnh kỳ họp

Dự kỳ họp còn có các đồng chí: Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thanh phố, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND thành phố; các đồng chí Uỷ viên BTV Thành ủy, Trưởng các ban xây dựng Đảng; lãnh đạo UB MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố; Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố, Chánh án Tòa án nhân dân, Chi cục thi hành án dân sự thành phố; Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thành phố; các đồng chí bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, UBND các xã, phường, các cơ quan tuyên truyền và đặc biệt là sự có mặt đầy đủ của các vị đại biểu, nguyên đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016- 2021.

Ông Vũ Hồng Sơn, Chủ tịch HĐND Thành phố chủ trì kỳ họp

Kỳ họp đã nghe báo cáo tổng kết hoạt động HĐND Thành phố Hạ Long nhiệm kỳ 2016- 2021. Theo đó, ngày 22/5/2016, cử tri Thành phố Hạ Long và huyện Hoành Bồ đã bầu ra 72 vị Đại biểu HĐND. Sau khi sáp nhập địa giới hành chính, HĐND 2 địa phương đã kiện toàn, đến nay còn 58 vị đại biểu. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 đã hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân. Các hoạt động của HĐND thành phố gần dân, sát dân, phát huy và tôn trọng quyền làm chủ của Nhân dân, tác động tích cực đến xây dựng hệ thống chính quyền của thành phố, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, vì Nhân dân phục vụ, góp phần tăng niềm tin của Nhân dân đối với Đảng bộ và chính quyền thành phố. Các hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố có nhiều đổi mới, đảm bảo đúng luật, hiệu quả, thiết thực. Chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các kỳ họp để Hội đồng nhân dân thành phố quyết định những vấn đề quan trọng của thành phố. Trong nhiệm kỳ, HĐND Thành phố đã tổ chức 40 kỳ họp. Nội dung, chương trình kỳ họp đảm bảo chặt chẽ, các kỳ họp được tổ chức, điều hành đúng Luật và được cải tiến nâng cao chất lượng. Việc ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương và được triển khai, tổ chức thực hiện đồng bộ, nghiêm túc, đạt hiệu quả. Hoạt động giám sát của Thường trực, các Ban, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố được tiến hành đúng Luật, với 79 cuộc, đáp ứng được nguyện vọng của cử trị thành phố; quá trình thực hiện giám sát có nhiều đổi mới được lồng ghép, bố trí phù hợp, khoa học, nội dung trọng tâm, trọng điểm không dàn trải, đi sâu vào những vấn đề cử tri và dư luận quan tâm; Kịp thời kiến nghị những tồn tại, hạn chế ngay trong quá trình giám sát để góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước. Hoạt động giám sát tại cơ sở, những vấn đề còn tồn tại, vướng mắc được phát hiện, chấn chỉnh kịp thời; Hiệu quả giám sát được nâng cao, các kết luận và kiến nghị giám sát được các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị tiếp thu, khắc phục và triển khai thực hiện nghiêm túc.

Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch UBND Thành phố báo cáo tổng kết hoạt động UBND nhiệm kỳ 2016-2021

Hội nghị cũng đã thông qua báo cáo tổng kết hoạt động UBND Thành phố Hạ Long khóa 1, nhiệm kỳ 2016- 2021. Kế thừa những thành tựu, kết quả đạt được trước và sau khi sáp nhập; phát huy nội lực, tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, cùng quyết tâm, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, trong nhiệm kỳ, Thành phố Hạ Long đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng có tính đột phá. Kinh tế luôn duy trì tăng trưởng cao và ổn định, dịch vụ, du lịch đang trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng bền vững. Quản lý, điều hành ngân sách hợp lý, hiệu quả; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đóng góp gần 50% tổng thu nội địa của toàn Tỉnh; chi đầu tư phát triển chiếm tỷ trọng cao trong tổng chi; thu hút nguồn vốn ngoài ngân sách, đầu tư theo hình thức đối tác công ty được thúc đẩy mạnh mẽ; cơ chế để lại nguồn thu phí tham quan vịnh Hạ Long là cú hích quan trọng, bổ sung nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội Thành phố. Thực hiện ba đột phá chiến lược đạt nhiều kết quả quan trọng, khẳng định vị thế thành phố là trung tâm, thủ phủ, hạt nhân phát triển của Tinh; kết cấu hạ tầng được đầu tư đồng bộ, hiện đại, cải cách hành chính nhiều mặt bứt phá; quan tâm, khuyến khích, tạo điều kiện phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao. Môi trường đầu tư kinh doanh không ngừng được cải thiện, thu hút nhiều nhà đầu tư chiến lược, năng lực cạnh tranh của Thành phố luôn trong nhóm địa phương dẫn đầu toàn Tỉnh. Công tác quản lý Nhà nước được tăng cường siết chặt, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, nhất là trong quản lý quy hoạch, đất đai, đô thị, tài nguyên, môi trường và Di sản vịnh Hạ Long. Văn hóa, an sinh xã hội, phúc lợi công cộng, tiến bộ, công bằng xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân tiếp tục được cải thiện, nâng cao, nhất là tại khu vực nông thôn, miền núi. Công tác giảm nghèo đạt nhiều kết quả nổi bật, hướng tới Thành phố không còn hộ nghèo khi kết thúc nhiệm kỳ kế tiếp. Lĩnh vực y tế, giáo dục tiếp tục phát triển theo hướng chất lượng, đổi mới, hiện đại. Quốc phòng, an ninh được đảm bảo, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Công tác thi đua khen thưởng tại kỳ họp

Tại kỳ họp, các đại biểu đã cho ý kiến thống nhất phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn cho 22 dự án công trình đầu tư xây dựng, tổng số tiền 231.261 triệu đồng và điều chỉnh giảm kế hoạch vốn 17 dự án công trình đầu tư xây dựng, số tiền 231.261 triệu đồng.

Công tác thi đua khen thưởng tại kỳ họp

Công tác thi đua khen thưởng tại kỳ họp

Nhân dịp này, Thành phố đã biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2016- 2021.

Hồng Phương- Trần Khánh