Thông tin tuyển dụng

Thông báo: Xét tuyển HĐLĐ theo Nghị quyết số: 102/NQ-CP ngày 03/7/2020 của Chính phủ vào các trường Phổ thông công lập (Năm học 2021 - 2022) trên địa bàn Thành phố Hạ Long

Ngày đăng 26/08/2021 | 04:29 PM  | View count: 210
UBND Thành phố Hạ Long ban hành Thông báo số 495/TB-UBND ét tuyển HĐLĐ theo Nghị quyết số: 102/NQ-CP ngày 03/7/2020 của Chính phủ vào các trường Phổ thông công lập (Năm học 2021 - 2022) trên địa...

Thông báo xét tuyển hợp đồng lao động theo nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 3/7/2020 của Chính phủ tại các trường mầm non, phổ thông công lập( năm học 2020-2021), các trạm y tế trên địa bàn thành phố Hạ Long

Ngày đăng 28/03/2021 | 08:47 PM  | View count: 844
Thông báo xét tuyển hợp đồng lao động theo nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 3/7/2020 của Chính phủ tại các trường mầm non, phổ thông công lập( năm học 2020-2021), các trạm y tế trên địa bàn thành phố...

Kế hoạch xét tuyển hợp đồng lao động theo nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 3/7/2020 của Chính phủ tại các trường mầm non, phổ thông công lập( năm học 2020-2021), các trạm y tế trên địa bàn thành phố Hạ Long

Ngày đăng 28/03/2021 | 08:41 PM  | View count: 311
Kế hoạch xét tuyển hợp đồng lao động theo nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 3/7/2020 của Chính phủ tại các trường mầm non, phổ thông công lập( năm học 2020-2021), các trạm y tế trên địa bàn thành phố Hạ...

Hội đồng tuyển dụng viên chức tỉnh Quảng Ninh: Thông báo thi tuyển viên chức năm 2020

Ngày đăng 25/01/2021 | 10:06 AM  | View count: 935
Hội đồng tuyển dụng viên chức tỉnh Quảng Ninh thông báo thời gian, địa điểm, danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia thi tuyển viên chức năm 2020.

Thông báo thí sinh đủ đk và lịch ôn xét đặc cách

Ngày đăng 07/10/2020 | 11:41 AM  | View count: 679
Xem chi tiết tại đây!

Quyết định phê duyệt ds thí sinh đủ điều kiện xét đặc cách viên chức

Ngày đăng 07/10/2020 | 11:38 AM  | View count: 582
Xem chi tiết tại đây!

Kế hoạch xét tuyển đặc cách viên chức

Ngày đăng 07/10/2020 | 08:51 AM  | View count: 481
Xem chi tiết tại đây!

Thông báo thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo chi thường xuyên năm 2020

Ngày đăng 06/10/2020 | 04:09 PM  | View count: 768
Thông báo thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo chi thường xuyên năm 2020

V/v phối hợp triển khai kế hoạch tuyển chọn thực tập sinh hộ lý đi thực tập tại Nhật Bản khóa 01/2020

Ngày đăng 19/02/2020 | 09:12 AM  | View count: 769
V/v phối hợp triển khai kế hoạch tuyển chọn thực tập sinh hộ lý đi thực tập tại Nhật Bản khóa 01/2020

KH xét tuyển công chức chỉ huy trưởng BCH quân sự phường Việt Hưng Tp Hạ Long năm 2019

Ngày đăng 14/08/2019 | 02:50 PM  | View count: 745
Tài liệu liên quan