Thông tin tuyển dụng

Thông báo thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo chi thường xuyên năm 2020
Ngày đăng 06/10/2020 | 04:09  | View count: 791

Thông báo thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo chi thường xuyên năm 2020

Xem chi tiết tại đây!