Thông tin tuyển dụng

Thông báo: Xét tuyển HĐLĐ theo Nghị quyết số: 102/NQ-CP ngày 03/7/2020 của Chính phủ vào các trường Phổ thông công lập (Năm học 2021 - 2022) trên địa bàn Thành phố Hạ Long
Ngày đăng 26/08/2021 | 04:29  | View count: 328

UBND Thành phố Hạ Long ban hành Thông báo số 495/TB-UBND ét tuyển HĐLĐ theo Nghị quyết số: 102/NQ-CP ngày 03/7/2020 của Chính phủ vào các trường Phổ thông công lập (Năm học 2021 - 2022) trên địa bàn Thành phố Hạ Long

UBND Thành phố Hạ Long