Danh Bạ

Họ và Tên Phạm Viết Hùng
Cơ quan Tuần Châu
Chức vụ Phó bí thư đảng ủy - CT HĐND Phường
Điện thoại 0904128120
Email phamviethung.hl@quangninh.gov.vn
Mô tả
File đính kèm