Danh Bạ

Họ và Tên Đinh Hoàng Long
Cơ quan Tuần Châu
Chức vụ Bí thư Đảng ủy , Chủ tịch UBND Phường
Điện thoại 0913355995
Email dinhhoanglong@quangninh.gov.vn
Mô tả
File đính kèm