Danh Bạ

Họ và Tên Trần Xuân Ninh
Cơ quan Cao Thắng
Chức vụ Phó chủ tịch HĐND phường
Điện thoại 0901565639
Email ttttvvh.hl@quangninh.gov.vn
Mô tả
File đính kèm