Danh Bạ

Họ và Tên Nguyễn Huy Tân
Cơ quan Cao Thắng
Chức vụ Phó chủ tịch UBND phường
Điện thoại 0912380800
Email ttttvvh.hl@quangninh.gov.vn
Mô tả
File đính kèm