Danh Bạ

Họ và Tên Chu Quốc Cường
Cơ quan Cao Thắng
Chức vụ Phó bí thư đảng ủy - CT HĐND Phường
Điện thoại 0936623088
Email ttttvvh.hl@quangninh.gov.vn
Mô tả
File đính kèm