Danh Bạ

Họ và Tên Vũ Đình Phúc
Cơ quan Cao Thắng
Chức vụ Bí thư Đảng ủy , Chủ tịch UBND Phường
Điện thoại 0912545638
Email ttttvvh.hl@quangninh.gov.vn
Mô tả
File đính kèm