Danh Bạ

Họ và Tên Nguyễn Chí Trung
Cơ quan Hà Khẩu
Chức vụ Phó chủ tịch HĐND phường
Điện thoại 000000000
Email ttttvvh.hl@quangninh.gov.vn
Mô tả
File đính kèm