Danh Bạ

Họ và Tên Lê Ngọc Bích
Cơ quan Hà Khẩu
Chức vụ Phó bí thư đảng ủy - CT HĐND Phường
Điện thoại 000000000
Email ttttvvh.hl@quangninh.gov.vn
Mô tả
File đính kèm