Danh Bạ

Họ và Tên Phạm Văn Yên
Cơ quan Hà Khẩu
Chức vụ Bí thư Đảng ủy , Chủ tịch UBND Phường
Điện thoại 000000000
Email ttttvvh.hl@quangninh.gov.vn
Mô tả
File đính kèm