Danh Bạ

Họ và Tên Nguyễn Văn Tuấn
Cơ quan Giếng Đáy
Chức vụ Phó chủ tịch UBND phường
Điện thoại 0904264177
Email ttttvvh.hl@quangninh.gov.vn
Mô tả
File đính kèm