Danh Bạ

Họ và Tên Nguyễn Văn Thủy
Cơ quan Giếng Đáy
Chức vụ Phó chủ tịch HĐND phường
Điện thoại 0904664098
Email ttttvvh.hl@quangninh.gov.vn
Mô tả
File đính kèm