Danh Bạ

Họ và Tên Hồ Việt Hùng
Cơ quan Giếng Đáy
Chức vụ Bí thư Đảng ủy , Chủ tịch UBND Phường
Điện thoại 0987605386
Email ttttvvh.hl@quangninh.gov.vn
Mô tả
File đính kèm