Danh Bạ

Họ và Tên Phạm Tiến Phúc
Cơ quan Hồng Hà
Chức vụ Phó chủ tịch UBND phường
Điện thoại 0987116555
Email ttttvvh.hl@quangninh.gov.vn
Mô tả
File đính kèm