Danh Bạ

Cơ quan
Chức vụ
Từ khóa
STT Họ và Tên Cơ quan Chức vụ Điện thoại Email
1 Phạm Viết Hùng Tuần Châu Phó bí thư đảng ủy - CT HĐND Phường 0904128120 phamviethung.hl@quangninh.gov.vn
2 Phạm Văn Tuấn Tuần Châu Chủ tịch HĐND phường 0399008970 phamvantuan.hl@quangninh.gov.vn
3 Phạm Thị Hồng Nhung Tuần Châu Phó chủ tịch UBND phường 0904028280 phamthihongnhung.hl@quangninh.gov.vn
4 Lương Đỗ Toàn Tuần Châu Phó chủ tịch UBND phường 0912005789 luongdotoan@quangninh.gov.vn
5 Đặng Thái Hưng Hùng Thắng Bí thư Đảng ủy , Chủ tịch UBND Phường 0912534029 ttttvvh.hl@quangninh.gov.vn
6 Vũ Thị Hằng Hùng Thắng Phó bí thư đảng ủy - CT HĐND Phường 0979874088 ttttvvh.hl@quangninh.gov.vn
7 Nguyễn Văn Việt Hùng Thắng Phó chủ tịch HĐND phường 0982341196 ttttvvh.hl@quangninh.gov.vn
8 Nguyễn Tiến Thông Hùng Thắng Phó chủ tịch UBND phường 0838981265 ttttvvh.hl@quangninh.gov.vn
9 Nguyễn Văn Mạnh Hùng Thắng Phó chủ tịch UBND phường 0912568916 ttttvvh.hl@quangninh.gov.vn
10 Trần Mạnh Hùng Trần Hưng Đạo Bí thư Đảng ủy , Chủ tịch UBND Phường 0988096338 tranmanhhung2.hl@quangninh.gov.vn
11 Hoàng Thị Tuyết Nhung Trần Hưng Đạo Phó bí thư đảng ủy - CT HĐND Phường 0915121860 hoangthituyetnhung1.hl@quangninh.gov.vn
12 Lê Thị Kim Oanh Trần Hưng Đạo Chủ tịch UB MTTQ , Phó CT HĐND Phường 0779297188 lethikimoanh.hl@quangninh.gov.vn
13 Nguyễn Thị Thanh Trần Hưng Đạo Phó chủ tịch UBND phường 0386155999 ttttvvh.hl@quangninh.gov.vn
14 Nguyễn Thanh Tuấn Trần Hưng Đạo Phó chủ tịch UBND phường 0983936711 nguyenthanhtuan.hl@quangninh.gov.vn
15 Nguyễn Thanh Tuấn Hà Trung Bí thư Đảng uỷ phường 0988893336 nguyenthanhtuan@quangninh.gov.vn
16 Lê Việt Hải Hà Trung Phó bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường 0904516636 leviethai@quangninh.gov.vn
17 Nguyễn Văn Nhật Hà Trung Chủ tịch UB MTTQ phường 0912949105 nguyenvannhat@quangninh.gov.vn
18 Đỗ Hồng Tuyến Hà Trung Phó chủ tịch UB MTTQ phường, Bí thư Đoàn thanh niên phường 0913266286 dohongtuyen@quangninh.gov.vn