Đội kiểm tra trật tự đô thị và môi trường

ĐỘI KIỂM  TRA TRẬT TỰ ĐÔ THỊ VÀ MÔI TRƯỜNG TP 

Điệp Hùng Thắng  Đội trưởng Đội Thanh tra Xây dựng TP 
Phạm Văn Toàn Phó Đội trưởng Đội Thanh tra Xây dựng TP 
Bùi Huy Luyến  Phó Đội trưởng Đội Thanh tra Xây dựng TP 
Trần Xuân Điều  Phó Đội trưởng Đội Thanh tra Xây dựng TP 
Vũ Đức Hoàn Phó Đội trưởng Đội Thanh tra Xây dựng TP 

 

Tổ chức bộ máy