ĐƠN VỊ CỘNG QUẢN

 

TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ

 

Nguyễn Thị Thuỷ GĐ trung tâm Y tế dự phòng TP
Đoàn Thị Toan Phó Giám dốc TTYT TP Hạ Long

 

CHI CỤC THỐNG KÊ THÀNH PHỐ

 

Vương Thị Thúy Giang Chi cục Trưởng chi cục Thống kê
Thành phố
Lê Thanh Hương Phó Chi cục Trưởng chi cục Thống kê Thành phố
Nguyễn Thị Tuyết Mai Phó Chi cục Trưởng chi cục Thống kê Thành phố

 

BHXH THÀNH PHỐ

 

Nguyễn Đức Thọ Phó Giám đốc BHXH Thành phố
Dương Thị Thanh Xuân Phó Giám đốc BHXH Thành phố
HẠT KIỂM LÂM THÀNH PHỐ
Nguyễn Kim Phương  Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm TP
Lê Thanh Tâm  Hạt Phó Hạt Kiểm lâm TP

 

CHI CỤC THUẾ THÀNH PHỐ

 

Nguyễn Hữu Ban Chi Cục trưởng Chi cục Thuế Thành phố
Đỗ Hồng Quảng Phó Chi Cục trưởng Chi cục Thuế
Thành phố
Phạm Minh Tuân  Phó Chi Cục trưởng Chi cục Thuế Thành phố
Trương Ngọc Huynh  Phó Chi Cục trưởng Chi cục Thuế
Thành phố

 

CÔNG AN THÀNH PHỐ

 

Vũ Đức Tính Trưởng Công an Thành phố
Nguyễn Xuân Long Phó trưởng Công an Thành phố
Nguyễn Ngọc Hưng  Phó trưởng Công an
 Thành phố
Biện Hùng Cường Phó trưởng Công an
 Thành phố
Vũ Hồng Phương Phó trưởng Công an
 Thành phố
Lê Văn Tuấn Phó trưởng Công an
 Thành phố

 

BCH QUÂN SỰ THÀNH PHỐ

 

Tạ Văn Biên Uỷ viên BTV Thành ủy, Chi huy trưởng BCH Quân sự Thành phố
Phạm Văn Ước Phó Chỉ huy trưởng động viên BCH Quân sự Thành phố
Phạm Quang Tiến  Phó Bí thư Đảng uỷ
 chính trị viên  BCH Quân sự Thành phố
Nguyễn Văn Dương  Phó Chỉ huy trưởng tham mưu trưởng BCH Quân sự Thành phố
Hoàng Vũ Quang Phó Chỉ huy trưởng
BCH Quân sự Thành phố
Lê Văn Khương Chính trị viên phó
BCH Quân sự Thành phố

 

VIỆN KIỂM SÁT THÀNH PHỐ

 

Trần Văn Trực  Thành ủy viên, Viện trưởng VKSND Thành phố
Dương Trọng Cường Phó Bí thư Chi bộ, Phó Viện trưởng VKSND Thành phố
Hoàng Trọng Đạt  Phó Viện trưởng VKSND Thành phố

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

 

Vũ Văn Đoan Chánh án TAND Thành phố
Trần Anh Đức  Phó Chánh án TAND Thành phố
Dương Mạnh Chiến Phó Chánh án TAND Thành phố
Lê Thị Chiên  Phó Chánh án TAND Thành phố

 

CHI CỤC THI HÀNH ÁN TP

 

Ngô Xuân Ngãi Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự Thành phố
Nguyễn Thị Thậm Phó Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự Thành phố
Hoàng Thị Nga Phó Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự Thành phố
Lê Hải Hòa Phó Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự Thành phố