đồng hành cùng doanh nghiệp

Điện lực TP Hạ Long phát động hưởng ứng Tháng hành động an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ năm 2020
Ngày đăng 09/05/2020 | 08:54  | View count: 7704

Ngày 08/5, Điện lực TP Hạ Long đã tổ chức lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ năm 2020.

Quang cảnh hội nghị

Trong năm 2019, công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ tại Điện lực Hạ Long và Điện lực Hoành Bồ đạt hiệu quả cao, không có tai nạn về điện. Đơn vị thực hiện nghiêm công tác an toàn lao động từ quy trình đến việc quản lý sử dụng trang bị an toàn, dụng cụ làm việc; nghiêm túc thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát công tác an toàn tại hiện trường làm việc, chấp hành nghiêm túc các quy định về an toàn - vệ sinh lao động trong toàn đơn vị. Bên cạnh đó đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, huấn luyện, định kỳ kiểm tra, theo dõi thử nghiệm các trang bị, dụng cụ an toàn theo quy định, bảo quản tốt các trang bị an toàn, dụng cụ  sản xuất được cấp phát. Tổ chức các đợt kiểm tra lưới điện đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn, góp phần giữ vững ổn định lưới điện phục tốt nhiệm vụ chính trị và đời sống nhân dân Hạ Long.

Các tổ, đội ký giao ước thi đua ATLĐ năm 2020

Hưởng ứng lễ phát động, các đội, tổ sản xuất trong đơn vị đã ký kết giao ước thi đua về công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ năm 2020 với chủ đề: “Đẩy mạnh cải thiện điều kiện lao động, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc”, với quyết tâm thực hiện tốt nội dung thi đua, phấn đấu không có tai nạn lao động trong sản xuất kinh doanh và không có sự cố chủ quan.

Các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác ATLĐ được khen thưởng

Nhân dịp này, Điện lực TP Hạ Long đã biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ năm 2019.

Mỹ Hạnh - Huy Phương