đồng hành cùng doanh nghiệp

Khai mạc kỳ họp thứ Tám HĐND thành phố Hạ Long khóa 1, nhiệm kỳ 2016-2021
Ngày đăng 21/12/2020 | 11:55  | View count: 1375

Sáng 21/12, HĐND thành phố Hạ Long khóa I (nhiệm kỳ 2016-2021) khai mạc kỳ họp thứ tám (kỳ họp thường lệ cuối năm 2020). Dự kỳ họp có các đồng chí: Vũ Văn Diện, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy; Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Vũ Hồng Sơn,Ủy viên BTV Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; các đồng chí đại biểu HĐND thành phố; lãnh đạo các cơ quan, phòng, ban, đơn vị thuộc thành phố; lãnh đạo viện KSND, TAND thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường.

Quang cảnh kỳ họp

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Vũ Hồng Sơn, Chủ tịch HĐND thành phố nhấn mạnh: Thực hiện sáp nhập huyện Hoành Bồ vào thành phố Hạ Long theo Nghị quyết số 837 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thành phố Hạ Long mới thực hiện triển khai các nhiệm vụ của năm 2020 trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức do đại dịch Covid-19 gây ra, ảnh hưởng nghiêm trọng tới các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội, nhất là trong các ngành dịch vụ, du lịch... Song với sự nỗ lực, cố gắng vượt bậc của Đảng bộ, Chính quyền, hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang, nhân dân các dân tộc và cộng đồng doanh nghiệp thành phố đã luôn luôn bám sát thực tiễn và sự chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh, phát huy ý chí tự lực, tự cường, chung sức, đồng lòng, thống nhất ý chí và hành động, nhất quán, kiên trì thực hiện “mục tiêu kép”.

Trong đó ưu tiên cao nhất là công tác phòng, chống dịch COVID-19, chăm lo bảo đảm an toàn sức khỏe nhân dân và khách du lịch, công nhân lao động các ngành sản xuất, chưa để bất kỳ người dân nào bị nhiễm Covid-19; vừa tập trung chuẩn bị tốt, tổ chức thành công đại hội Đảng bộ từ chi, đảng bộ cơ sở đến Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ 25 và góp phần vào thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh; vừa ổn định kinh tế - xã hội, nhanh chóng phục hồi sản xuất kinh doanh, lấy lại đà tăng trưởng. Thực hiện hoàn thành “mục tiêu kép”, vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa tập trung phát triển kinh tế.

Đồng chí Vũ Hồng Sơn, Ủy viên BTV Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu khai mạc kỳ họp

Bước vào thực hiện nhiệm vụ của năm 2021, trước những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức, tại kỳ họp này, HĐND Thành phố sẽ xem xét các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết, thảo luận và quyết nghị những vấn đề quan trọng của Thành phố như: Nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; Thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 – 2025; Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn thuộc nguồn vốn đầu tư công ngân sách thành phố giai đoạn  2016-2020 và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020; Lập dự toán và phân bổ ngân sách nhà nước năm 2021, cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách năm 2021, kế hoạch phân bổ vốn đầu tư phát triển năm 2021; Thông qua quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố và quyết nghị một số nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố.

Với tinh thần đó, đồng chí Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị các vị đại biểu HĐND Thành phố và các đại biểu tham dự kỳ họp đề cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ nghiên cứu kỹ các tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết, các báo cáo thẩm tra trình kỳ họp, sôi nổi thảo luận tại hội trường đi thẳng vào vấn đề, ngắn gọn, có trọng tâm, trọng điểm; dân chủ, bàn bạc và thống nhất quyết nghị thông qua các nghị quyết.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố năm 2020; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Theo đó, năm 2020, kinh tế - xã hội của thành phố đã đạt được những kết quả tích cực, các chỉ tiêu cơ bản đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND thành phố báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

Giá trị sản xuất năm 2020 ước tăng 5,6% so với cùng kỳ, cơ cấu kinh tế với duy trì với ngành dịch vụ là mũi nhọn. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 42.500 tỷ đồng, tăng 10,6% so với cùng kỳ; Các chỉ tiêu do Thành phố thu (13 chỉ tiêu) ước đạt 6.432,9 tỷ đồng, bằng 113,9% dự toán Tỉnh giao (tăng 784 tỷ đồng), bằng 100% KHTP phấn đấu, bằng 127,2% so với thực hiện năm 2019. Phối hợp thực hiện các biện pháp kích cầu du lịch, kết hợp với thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Chăm lo đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội. Công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, kỷ cương, kỷ luật hành chính được tăng cường. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Tuy vậy, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế cần quan tâm như: Công tác quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, nhất là tài nguyên rừng còn hạn chế; tình trạng lấn chiếm đất đai, sử dụng đất sai mục đích, phá rừng còn xảy ra; tình hình ngập lụt do ảnh hưởng bởi một số dự án chưa được khắc phục triệt để; quản lý tài sản công ở một số cơ quan, đơn vị chưa chặt chẽ. Công tác giải quyết đơn thư, kiến nghị của công dân tuy được quan tâm chỉ đạo nhưng có việc, có thời điểm còn chậm, kéo dài gây bức xúc trong Nhân dân; Một số nội dung theo chỉ đạo của thành phố chưa được các phòng, ban, đơn vị triển khai một cách quyết liệt, sự phối hợp giữa các phòng, ban, đơn vị có lúc chưa chặt chẽ.

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Vũ Văn Diện, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy đánh giá cao những kết quả đạt được của thành phố trong năm 2020, đặc biệt là sự quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền trong thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra. Đồng chí đề nghị tại kỳ họp lần này, các đại biểu HĐND thành phố cần quan tâm tập trung thảo luận các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và giai đoạn 2021-2025; dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư phát triển năm 2021; cơ chế hỗ trợ, huy động vốn đầu tư, cải tạo, nâng cấp kết cấu hạ tầng giao thông, chiếu sáng, cấp thoát nước, cây xanh tại các khu dân cư trên địa bàn các phường, giai đoạn 2021-2025; Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021.

Đồng chí Vũ Văn Diện, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp

Đồng thời quan tâm thực hiện tốt việc hiện thực hóa các nội dung Nghị quyết số 17 của BCH Đảng bộ thành phố về phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Tập trung chỉ đạo tổng kết, đánh giá hoạt động của các cấp chính quyền trong nhiệm kỳ 2016-2021. Rà soát, giải quyết triệt để các kiến nghị của cử tri, Nhân dân. Tập trung chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị; nắm chắc tình hình Nhân dân ngay từ cơ sở để giải quyết kịp thời, không để hình thành các điểm nóng gây mất an ninh trật tự nhằm giữ ổn định an toàn địa bàn. Chuẩn bị các điều kiện tổ chức các hoạt động đón chào năm mới 2021 và đón Tết nguyên đán Tân Sửu năm 2021; đảm bảo an sinh xã hội, nhất là quan tâm đến các đối tượng yếu thế, người có công với cách mạng, gia đình chính sách, hộ nghèo... và Nhân dân thuộc các xã vùng cao. Tiếp tục tập trung quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh, Thành phố liên quan đến các giải pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19; thực hiện bằng được mục tiêu kép: Vừa giữ ổn định địa bàn, phòng chống dịch hiệu quả, vừa tạo đà, duy trì tốc độ phát triển kinh tế - xã hội.

Phương Loan - Quang Cảnh