đồng hành cùng doanh nghiệp

Toàn văn bài phát biểu chỉ đạo của đồng chí Vũ Văn Diện, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy tại kỳ họp thường lệ cuối năm, HĐND Thành phố khóa I nhiệm kỳ 2016-2021
Ngày đăng 21/12/2020 | 01:00  | View count: 3592

Dự phiên khai mạc kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố Hạ Long khóa I nhiệm kỳ 2016-2021, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, đồng chí Vũ Văn Diện - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy đã có bài phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp và định hướng những nội dung quan trọng để đại biểu thảo luận. Cổng Thông tin điện tử thành phố xin giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Bí thư Thành ủy.

Kính thưa Chủ tọa Kỳ họp!

Kính thưa các vị đại biểu!

Thưa toàn thể các đồng chí!

Hôm nay, Tôi vui mừng, phấn khởi về dự kỳ họp thường lệ cuối năm của Hội đồng nhân dân Thành phố khóa I, nhiệm kỳ 2016-2021 trong không khí cả nước đang ra sức thi đua phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chính trị năm 2020 để lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và đón chào năm mới 2021.

Lời đầu tiên, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, Tôi trân trọng gửi tới các quý vị đại biểu tham dự kỳ họp, cùng toàn thể cử tri và Nhân dân Thành phố lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 thành công tốt đẹp.

Đồng chí Vũ Văn Diện, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp

 

Thưa các quý vị đại biểu!  Thưa toàn thể cử tri và Nhân dân!

Theo chương trình kỳ họp, Hội đồng nhân dân Thành phố sẽ thảo luận, đánh giá về kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021; lập dự toán và phân bổ ngân sách nhà nước năm 2021; cơ chế biện pháp điều hành ngân sách nhà nước năm 2021; Kế hoạch phân bổ vốn đầu tư phát triển năm 2021; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025; thông qua Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Hạ Long; thảo luận, quyết nghị một số nội dung khác theo thẩm quyền.

Để chuẩn bị nội dung cho kỳ họp, ngay từ tháng 10, Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố đã lãnh đạo Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân Thành phố chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp lần này; trực tiếp cho ý kiến định hướng đối với một số nội dung, vấn đề quan trọng để các cơ quan chức năng tiếp thu bổ sung, hoàn chỉnh trước khi trình ra kỳ họp. Để các vị đại biểu có thêm căn cứ thảo luận và quyết nghị, Tôi nêu một số nội dung và nhấn mạnh một số vấn đề cụ thể như sau:

Thứ nhất, về đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

Với mục tiêu phấn đấu về đích toàn diện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XXIV của Đảng bộ thành phố Hạ Long và Đảng bộ huyện Hoành Bồ trước sáp nhập đã đề ra. Ngay sau khi sáp nhập, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố đã ban hành Nghị quyết số 21 ngày 11/01/2020 về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; xây dựng các quy chế, quy định và điều chỉnh các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo để phù hợp với địa bàn Thành phố sau sáp nhập; đồng thời chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị tập trung xây dựng, cụ thể hóa thành các kế hoạch, chương trình; cùng với đó, tập trung sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế, vận hành, duy trì hoạt động ổn định, thông suốt.

Tuy nhiên, ngay sau thời điểm sáp nhập, thế giới đã bùng phát dịch bệnh COVID-19, ở trong nước đã xuất hiện các ca nhiễm COVID-19; đại dịch COVID-19 đã gây ra rất nhiều hệ lụy và có tác động sâu rộng đến mọi mặt của đời sống xã hội, ảnh hưởng xấu đến việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố, đặc biệt với một địa bàn du lịch, dịch vụ, chúng ta càng cảm nhận rõ nét hơn các tác động của dịch bệnh COVID-19; một số ngành kinh tế trọng điểm như: Thương mại, dịch vụ, xuất nhập khẩu đều chịu ảnh hưởng nặng nề. Trong bối cảnh đó, ngay trong quý I/2020, thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND Tỉnh, Thành ủy đã kịp thời lãnh đạo hệ thống chính trị từ Thành phố đến cơ sở tập trung phân tích, đánh giá sát thực trạng, nguyên nhân và dự báo sát tình hình dịch bệnh để xây dựng các kịch bản phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình dịch bệnh COVID-19; điều chỉnh trạng thái, phương pháp làm việc theo hướng chủ động, linh hoạt, quyết liệt, với các giải pháp đồng bộ, bài bản nhằm thực hiện hiệu quả mục tiêu kép “vừa tập trung phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng, chống hiệu quả dịch bệnh COVID-19” và chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; cho chủ trương để HĐND, UBND Thành phố ban hành, điều chỉnh kịp thời một số cơ chế, chính sách đặc thù và các biện pháp điều hành; tập trung đẩy mạnh các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người dân vượt qua khó khăn, ổn định đời sống, từng bước duy trì phát triển sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh thực hiện các biện pháp kích cầu du lịch theo các Nghị quyết của HĐND Tỉnh đã thông qua (như miễn, giảm vé tham quan vịnh Hạ Long, cũng như một số dịch vụ trên địa bàn).

Đặc biệt, ngay sau Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XXV, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố đã nhanh chóng phân công nhiệm vụ cấp ủy viên; lãnh đạo khẩn trương kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ chủ chốt của Thành ủy, HĐND, UBND, các phòng, ban, đơn vị của Thành phố để đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ liên tục, thông suốt.

Với sự quyết tâm, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn Thành phố, chúng ta đã đạt được những kết quả quan trọng và khá toàn diện, nhất là chúng ta đã thực hiện thắng lợi được mục tiêu kép theo chỉ đạo chung.

Ước đến hết năm 2020 có 7/8 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu đạt và vượt kế hoạch (chỉ tiêu giới thiệu việc làm không đạt (đạt 97,7%)), trong đó có một số chỉ tiêu quan trọng vượt cao như: Chỉ tiêu thu ngân sách tăng 27,2% so với cùng kỳ, tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 10,6%so với cùng kỳ, giảm nghèo vượt 63,5% so với kế hoạch,… Trong bối cảnh tốc độ tăng trưởng kinh tế cả nước, một số huyện, thị, thành phố trong Tỉnh chưa đạt chỉ tiêu đề ra thì Thành phố chúng ta vẫn tăng trưởng ở mức khá, giá trị sản xuất ước tăng 5,6% so với cùng kỳ; riêng khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 5,3% so cùng kỳ; công tác giải phóng mặt bằng, các dự án, công trình được triển khai cơ bản đúng tiến độ… Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm, an sinh xã hội duy trì đảm bảo, nhất là các đối tượng mất việc làm do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19; Chương trình nông thôn mới, Chương trình 135, Đề án 196 được triển khai quyết liệt. Công tác quốc phòng - an ninh được giữ vững; duy trì hoạt động đối ngoại Nhân dân phù hợp với tình hình dịch bệnh. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc được tăng cường; niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân với cấp uỷ, chính quyền ngày càng được nâng cao… Điều đó khẳng định vai trò lãnh đạo, chỉ đạo điều hành quyết liệt, sâu sát, chất lượng, hiệu quả của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố trong năm 2020.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện nhiệm vụ năm 2020 vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như đã nêu trong báo cáo của UBND Thành phố trình kỳ họp. Tôi thống nhất cao với nội dung này, trong đó còn chỉ tiêu giới thiệu việc làm không đạt kế hoạch, một số nhiệm vụ đặt ra chưa hoàn thành theo dự kiến như một số công trình đầu tư xây dựng cơ bản, tổng khách du lịch, việc đưa 2 xã đạt tiêu chí lên phường (Thống Nhất, Lê Lợi)… Trong đó có nhiều nguyên nhân, nhưng chủ quan vẫn là chủ yếu, nhất là công tác quản lý nhà nước trên một số ngành, lĩnh vực còn tồn tại, bất cập; công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị chưa chặt chẽ; một số nội dung chỉ đạo của Thành ủy triển khai chưa kịp thời.... Tôi đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thảo luận dân chủ, đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đã đạt được, thẳng thắn chỉ rõ những mặt tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, kiến nghị những giải pháp khả thi, hiệu quả để khắc phục trong thời gian tới, từ đó đề ra các giải pháp để triển khai thực hiện nhiệm vụ trong năm 2021.

Các đại biểu tham dự kỳ họp

 

Thứ hai, về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và giai đoạn 2021-2025; dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư phát triển năm 2021: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XXV đã đề ra mục tiêu xây dựng thành phố Hạ Long trở thành trung tâm du lịch quốc gia mang tầm quốc tế, con người văn minh, thân thiện, nhân văn. Ngày 30/10/2020, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố đã ban hành Chương trình hành động số 03-CTr/TU thực hiện Nghị quyết Đại hội, trong đó đã xác định rõ các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, nhất là xác định 18 nhiệm vụ, đề án, chương trình trọng tâm, cũng như lộ trình thực hiện của Đảng bộ trong cả nhiệm kỳ.

Các nội dung trình kỳ họp này là một bước cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XXV và Chương trình hạnh động thực hiện Nghị quyết đề ra. Tôi đề nghị các đại biểu HĐND Thành phố thảo luận, phân tích, đánh giá đúng những thời cơ, thuận lợi, cũng như khó khăn, thách thức trên cơ sở khai thác, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của Thành phố, nhất là khai thác có hiệu quả cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội đang có, đặc biệt là các công trình trọng điểm, động lực đã hoàn thành và các dự án đang thi công, cũng như những dự án động lực khởi công thời gian tới để quyết nghị thông qua bộ chỉ tiêu pháp lệnh với mục tiêu phấn đấu cao nhất; đồng thời có giải pháp khả thi, hiệu quả và lộ trình phù hợp để bảo đảm hoàn thành toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ngay từ năm đầu và trong cả nhiệm kỳ 2021-2025.

Thứ ba, đối với nội dung cơ chế hỗ trợ, huy động vốn đầu tư, cải tạo, nâng cấp kết cấu hạ tầng giao thông, chiếu sáng, cấp thoát nước, cây xanh tại các khu dân cư trên địa bàn các phường, giai đoạn 2021-2025. Tôi đã có chỉ đạo tại kỳ họp tháng 11 bàn chuyền đề về nội dung này, đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận kỹ, nhất là phải xác định rõ nguồn lực cân đối từ ngân sách, cơ chế, biện pháp hỗ trợ, tỷ lệ hỗ trợ đối với từng nhóm dự án, công trình và với từng địa bàn cụ thể; trách nhiệm của doanh nghiệp, Nhân dân trong việc tham gia giải phóng mặt bằng, đóng góp ý kinh phí đối ứng, ngày công lao động để cùng cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện có hiệu quả danh mục các dự án, công trình hạ tầng khu dân cư trong giai đoạn 2021-2025, cũng như việc quản lý, sử dụng hiệu quả các công trình sau khi hoàn thành.

Thứ tư, đối với Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021. Tôi đề nghị các vị đại biểu thảo luận kỹ để phân tích, làm rõ các nội dung liên quan; việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cần phải bám sát vào Quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch ngành, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công trung hạn của Tỉnh và Thành phố giai đoạn 2021-2025 được kỳ họp HĐND Tỉnh, Thành phố thông qua; cập nhật đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND Tỉnh và Thành ủy, nhất là chủ trương thực hiện các nhóm dự án, công trình trọng điểm, động lực, ưu tiên của Tỉnh tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XV, cũng như các dự án, công trình trọng điểm của Thành phố tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XXV, yêu cầu phải sát thực tiễn, khả thi trên nguyên tắc sử dụng hiệu quả quỹ đất hiện có để phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn; tăng cường xiết chặt công tác quản lý đất đai, kiểm soát chặt chẽ việc giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai, nhất là việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất, chuyển nhượng đất đai trong khu vực đang nghiên cứu quy hoạch hoặc trong vùng mà nhà đầu tư chiến lược đang nghiên cứu tránh việc đầu cơ, gom đất, gây bất ổn thị trường bất động sản, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư của Thành phố; phải ưu tiên tối đa quỹ đất cho việc phát triển các ngành dịch vụ, công nghiệp công nghệ cao, thân thiện với môi trường, có giá trị gia tăng lớn, xây dựng, nâng cấp các thiết chế văn hóa, thể thao, công viên, cây xanh, bãi đỗ xe công cộng, các trường học công lập để phấn đấu đến năm 2025 có 100% trường học trên địa bàn đạt chuẩn Quốc gia.

Ngoài các nội dung trên, Tôi đề nghị quan tâm thực hiện tốt một số nội dung sau:

(1) Ngày 18/12/2020 Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố đã ban hành Nghị quyết số 17 về phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021. Để nghị quyết sớm hiện thực hóa, Tôi đề nghị HĐND, UBND, các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết này, gắn với việc thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thành ủy. Việc triển khai thực hiện phải thực chất, từng bước, cụ thể, rõ trách nhiệm, thường xuyên kiểm đếm, điều chỉnh biện pháp thực hiện cho phù hợp; đồng thời đẩy mạnh phát động phong trào thi đua sôi nổi trên toàn địa bàn để triển khai thực hiện các nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2021.

(2) Tập trung chỉ đạo tổng kết, đánh giá hoạt động của các cấp chính quyền trong nhiệm kỳ 2016-2021. Rà soát, giải quyết triệt để các kiến nghị của cử tri, Nhân dân; kiến nghị sau giám sát của HĐND, Thường trực, các ban HĐND và lời hứa trước HĐND sau chất vấn, trả lời chất vấn trong các kỳ họp. Tập trung chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo theo đúng chỉ đạo và hướng dẫn tại các văn bản có liên quan; chủ động, nắm chắc tình hình để kịp thời đấu tranh với các hành vi lợi dụng tình hình, chống phá cách mạng; lựa chọn nhân sự có trách nhiệm với quốc gia và dân tộc.

(3) Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; xiết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị; nắm chắc tình hình Nhân dân ngay từ cơ sở để giải quyết kịp thời, không để hình thành các điểm nóng gây mất an ninh trật tự nhằm giữ ổn định an toàn địa bàn. Chủ động phòng ngừa, chống tham nhũng, nhất là trong thực thi công vụ liên quan đến đất đai, đầu tư công và các hoạt động khai thác, vận chuyển đất san nền. Thực hiện đánh giá năng lực, chất lượng công tác của người đứng đầu và đội ngũ cán bộ công chức, viên chức thông qua kết quả kiểm tra, giám sát, tự phát hiện những biểu hiện vi phạm, sai phạm trong tổ chức thực hiện tại mỗi cơ quan, đơn vị.

(4) Chuẩn bị các điều kiện tổ chức các hoạt động đón chào năm mới 2021 và đón Tết nguyên đán Tân Sửu năm 2021; đảm bảo an sinh xã hội, nhất là quan tâm đến các đối tượng yếu thế, người có công với cách mạng, gia đình chính sách, hộ nghèo... và Nhân dân thuộc các xã vùng cao. Thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương về lo tết cho nhân dân, thực hiện nghiêm túc việc không gửi quà biếu, chúc tết, thăm hỏi cấp trên.

(5) Một nhiệm vụ cũng rất quan trọng lúc này, đó là tiếp tục tập trung quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh, Thành phố liên quan đến các giải pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Các cấp, các ngành phải bám sát các chỉ đạo tại các văn bản nêu trên, cũng như các chỉ đạo mới trong thời gian tới để triển khai thực hiện. Tôi lưu ý các đồng chí không được chủ quan, lơ là, thiếu trách nhiệm; phải tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức cho Nhân dân để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng; các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn phải xây dựng phương án đảm bảo an toàn trước diễn biến của dịch bệnh COVID-19. Chung ta phải quyết tâm thực hiện bằng được mục tiêu kép: Vừa giữ ổn định địa bàn, phòng chống dịch hiệu quả, vừa tạo đà, duy trì tốc độ phát triển kinh tế - xã hội.

Tại hội nghị này tôi cũng xin quán triệt một số nội dung trong tổ chức triển khai Nghị quyết số 17 của BCH Đảng bộ thành phố ngày 18/12/2020 như sau:

- Nghị quyết số 17 đã yêu cầu các Đảng bộ trực thuộc triển khai cụ thể hóa và xây dựng các nhiệm vụ phù hợp với tình hình thực tế của địa phương mình; thời gian hoàn thành trong tháng 1/2021. Yêu cầu HĐND thành phố cụ thể hóa Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, bổ sung hoàn thiện chương trình giám sát, chương trình tổ chức các kỳ họp trong năm 2021 đảm bảo triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 17 của BCH Đảng bộ thành phố. UBND thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện Nghị quyết và chủ đề công tác năm 2021, hoàn thành trong tháng 1 và định kỳ hàng quý tổ chức rà soát, sơ kết công tác triển khai thực hiện báo cáo BTV Thành ủy, BCH Đảng bộ thành phố.

- Để thực hiện được mục tiêu của cả nhiệm kỳ cũng như các nhiệm vụ đã cam kết, hứa với nhân dân trước khi sáp nhập địa giới hành chính, cần tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: Thực hiện các đột phá chiến lược, quyết tâm hoàn thành hệ thống kết nối giao thông từ cầu Cửa Lục 1, cầu Cửa Lục 3 đến khu vực vùng cao Đồng Sơn, Kỳ Thượng. Năm 2021 phải hoàn thành hệ thống kết nối giao thông từ Quốc lộ 279 đến nút giao đường tỉnh 342 tại Trại Me (Sơn Dương); hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư, cắm mốc giới, tổ chức vận động nhân dân tự nguyện thực hiện GPMB hệ thống tuyến giao thông 6 làn xe đi từ nút giao Trại Me đến trung tâm xã Sơn Dương. Chuẩn bị các nội dung chuyển toàn bộ số dân cư khi thu hồi đất tái định cư mở rộng khu vực ven biển, đưa nhân dân sản xuất nông nghiệp vào khu vực Sơn Dương. Triển khai lập quy hoạch mở rộng phía Nam Hoành Bồ. Tập trung hoàn thiện việc điều chỉnh quy hoạch chung của thành phố phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của thành phố sau sáp nhập (điều chỉnh lại quy hoạch chung phía nam Hoành Bồ và rà soát lại mạng lưới giao thông, hệ thống hạ tầng kỹ thuật để đảm bảo thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới ở các xã, xây dựng đô thị ở các phường phù hợp với tiêu chuẩn Đô thị loại 1). Phải đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng cả về hạ tầng giao thông và hạ tầng xã hội, hoàn thành việc  xây dựng trường THPT Hòn Gai đạt chuẩn theo quy định với tổng diện tích trên 2ha trước ngày 5/9/2021. Tiếp tục triển khai hoàn thành hệ thống giao thông đấu nối cầu Cửa Lục 1 và cầu Cửa Lục 3; nghiên cứu đảm bảo ổn định để phát triển lâu dài quỹ đất khu vực vịnh Cửa Lục và khu vực lân cận; đồng thời đặt ra nhiệm vụ trong quy hoạch phát triển phân khu 2 khu vực Cao Xanh – Hà Khánh tương xứng với khu vực phía Bắc thành phố. Thực hiện mở rộng khu công nghiệp Việt Hưng; ưu tiên quỹ đất ven biển thuộc Nam Hoành Bồ cũ để phát triển công nghiệp sạch, công nghiệp hiện đại; cơ cấu lại khu công nghiệp Cái Lân, rà soát lại quỹ đất để thu hút các nhà đầu tư. Phấn đấu trên địa bàn thành phố có các khu công nghiệp kiểu mẫu gắn với công nghiệp sạch, công nghiệp hiện đại, gắn với phát triển đô thị đồng bộ, văn minh, phát triển dịch vụ, thương mại.

- Đối với việc nâng cấp 2 xã Lê Lợi, Thống Nhất lên phường không nên vội vàng mà phải có lộ trình, làm chắc chắn. Có thể chậm lại 1-2 năm nhưng trong năm 2021 phải xây dựng xong phương án và đặt ra lộ trình để chủ động thực hiện

- Trong chương trình xây dựng nông thôn mới bắt buộc trong năm 2021 phải quyết tâm đưa 2 xã Đồng Lâm, Đồng Sơn hoàn thành chương trình nông thôn mới. Đối với tiêu chí khó là nâng cao thu nhập cho người dân, phải tập trung giải quyết việc làm cho người dân, thay đổi tập quán sản xuất, điều chỉnh bổ sung 1 số mô hình sản xuất đảm bảo phát triển bền vững, tạo ra những sản phẩm và có thị trường tiêu thụ thường xuyên, liên tục.

- Quá trình phát triển đô thị đặt ra những đòi hỏi về thu ngân sách nhưng chúng ta phải xem xét thận trọng việc thu ngân sách từ đất, cần tập trung vào những khu đất vừa đầu tư chỉnh trang đô thị vừa tạo ra những sản phẩm mới, giá trị thương mại mới và sử dụng nhiều lao động;  giảm tối đa đấu giá quyền sử dụng đất phục vụ việc thu ngân sách đối với quỹ đất xen canh xen cư. Bí thư các Đảng bộ, Chủ tịch UBND các địa phương có trách nhiệm rà soát, đề xuất, xây dựng các thiết chế văn hóa – xã hội phục vụ cộng đồng, quỹ đất phục vụ tái định cư tại chỗ để góp phần ổn định tình hình nhân dân.

- Phải tăng cường  công tác quản lý đất đai, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về quản lý tài nguyên khoáng sản, nhất là việc vận chuyển đất san nền, kiên quyết không để tình trạng đưa đất san nền trái phép ra khỏi thành phố. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, phường, trưởng công an thành phố và trưởng công an xã, phường phải chịu trách nhiệm nếu để khai thác, vận chuyển trái phép đất san nền trên địa bàn và đưa đất san nền ra khỏi thành phố trái phép.

Thưa các vị đại biểu,

Thưa cử tri và Nhân dân trong Thành phố!

Năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XXV và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm, giai đoạn 2021-2025. Việc hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2021 sẽ tạo tiền đề quan trọng, khí thế mạnh mẽ cho những năm tiếp theo và cả nhiệm kỳ.

Kỳ họp này diễn ra trong thời gian hai ngày, với nhiều nội dung rất quan trọng, ảnh hưởng sâu rộng đến phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố năm 2021 và cả giai đoạn 2021-2025. Trong đó, cùng với các báo cáo theo luật định, báo cáo chuyên đề, HĐND còn phải thảo luận, thông qua các nghị quyết chuyên đề, thực hiện chất vấn, trả lời chất vấn và một số nội dung quan trọng khác. Tôi đề nghị các vị đại biểu HĐND Thành phố nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, dân chủ thảo luận, tích cực đóng góp ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, đạt tới sự thống nhất cao để quyết nghị thông qua các nghị quyết, cơ chế phù hợp đảm bảo chất lượng, hiêu quả và theo luật định. Đề nghị UBND Thành phố, các thành viên UBND Thành phố và các phòng, ban, đơn vị chức năng chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu, cung cấp thông tin, báo cáo giải trình làm rõ các nội dung kỳ họp để các đại biểu HĐND có căn cứ thảo luận, thống nhất thông qua.

Ngay sau kỳ họp, đề nghị UBND Thành phố khẩn trương cụ thể hóa các Nghị quyết của HĐND Thành phố thành các quyết định, đề án, chương trình, kế hoạch và giải pháp điều hành sát thực, hiệu quả; đề nghị HĐND Thành phố, các đại biểu HĐND Thành phố, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân trong Thành phố tích cực giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐND Thành phố và nghị quyết đại hội đảng các cấp đề ra.

Tôi tin tưởng rằng, với truyền thống đoàn kết, tinh thần đổi mới, sáng tạo, ý thức trách nhiệm cao của các vị đại biểu HĐND Thành phố, kỳ họp thứ tám (kỳ họp thường lệ cuối năm 2020) khóa I sẽ thành công tốt đẹp.

Một lần nữa, kính chúc các đồng chí đại biểu, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố, cùng toàn thể cử tri, Nhân dân Thành phố sức khỏe, hạnh phúc, thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!