đồng hành cùng doanh nghiệp

Hạ Long: Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác dân nguyện
Ngày đăng 17/01/2021 | 03:25  | View count: 576

Thời gian qua, HĐND, Thường trực, các ban và mỗi đại biểu HĐND TP Hạ Long đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác dân nguyện nhằm đáp ứng tốt ý kiến, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của cử tri trên địa bàn.

rao đổi với PV, đồng chí Nguyễn Thị Vân Hà, Phó Chủ tịch HĐND TP Hạ Long, cho biết: Thường trực HĐND thành phố đã lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới phương thức tổ chức tiếp xúc cử tri theo hướng mở rộng đối tượng, thành phần, đảm bảo tính dân chủ. Vai trò, trách nhiệm, kỹ năng của đại biểu trong tiếp xúc đã nâng lên, không chỉ ghi nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhiều đại biểu còn trực tiếp thông tin, trao đổi lại, giải đáp rõ về các kiến nghị đã được cơ quan chức năng giải quyết, qua đó góp phần hạn chế việc cử tri kiến nghị nhiều lần. Bên cạnh hình thức tiếp xúc thường lệ, HĐND thành phố đã tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, hướng đến đối tượng trực tiếp chịu sự tác động của chính sách dự kiến ban hành, để có thêm nhiều thông tin phục vụ việc xem xét, quyết định tại kỳ họp.

Chuẩn bị cho Kỳ họp thường lệ cuối năm 2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố đã phối hợp với HĐND thành phố và các phường, xã tổ chức tiếp xúc cử tri tại 14 địa điểm tiếp xúc của đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND thành phố, với gần 1.200 cử tri trên địa bàn tham dự. Trong đó có 149 cử tri có ý kiến với 235 nội dung.

Các cuộc tiếp xúc đã thu hút được sự quan tâm, tham dự của cử tri; nâng cao ý thức về trách nhiệm giải trình, tiếp thu của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương; thể hiện rõ mối liên hệ giữa đại biểu và cử tri. Công tác tổng hợp, phân loại ý kiến, kiến nghị của cử tri đầy đủ, chính xác, khoa học hơn.

Tại kỳ họp, HĐND thành phố đã ban hành Nghị quyết về giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, trong đó nêu rõ những nội dung kiến nghị tại kỳ họp trước còn tồn đọng, cần tập trung giải quyết dứt điểm. Công tác đôn đốc, theo dõi, giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri được phân công thực hiện theo lĩnh vực chuyên môn của các ban HĐND thành phố, đảm bảo chặt chẽ, quyết liệt hơn thông qua các hình thức: Thẩm tra báo cáo, khảo sát thực địa và đối tượng, giám sát theo chuyên đề. Nhờ đó, số lượng, tỷ lệ kiến nghị được giải quyết khá cao, trung bình khoảng 80%.

HĐND TP Hạ Long thực hiện giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri về đầu tư các công trình thủy lợi trên địa bàn.

HĐND TP Hạ Long thực hiện giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri về đầu tư các công trình thủy lợi trên địa bàn, tháng 7/2020.

Hoạt động tiếp công dân của các cơ quan HĐND thành phố và đại biểu HĐND đã có sự cải tiến, đi vào nền nếp. Thường trực HĐND thành phố phân công các đồng chí lãnh đạo tham gia các buổi tiếp công dân thường kỳ tại Trụ sở Tiếp công dân thành phố. Các đại biểu HĐND thành phố tiếp công dân tại phường, xã nơi đại biểu ứng cử theo phân công của tổ trưởng tổ đại biểu HĐND. Qua đó dành thời gian trực tiếp gặp gỡ, đối thoại với công dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân để kịp thời hướng dẫn, giải thích, trả lời, giải quyết đúng chính sách, pháp luật những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân. Đồng thời chủ động đối thoại, vận động, thuyết phục công dân để giải quyết dứt điểm các vụ việc, trong đó quan tâm các vụ việc phức tạp, mới phát sinh.

Các đơn thư gửi đến Thường trực HĐND thành phố được kịp thời chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Năm 2020, thành phố đã giải quyết được 1.405/1.603 đơn phản ánh, kiến nghị, đề nghị (đạt 88%); 158/198 đơn khiếu nại của công dân (đạt 80%).

Thực hiện tốt công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, đôn đốc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân của HĐND thành phố đã góp phần quan trọng vào việc giải quyết tốt các ý kiến, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của nhân dân và cử tri thành phố. Từ đó, góp phần khẳng định vai trò của HĐND đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của nhân dân.

TheoTrúc Linh/Báo Quảng Ninh