đồng hành cùng doanh nghiệp

Kỳ họp thứ mười HĐND thành phố Hạ Long khóa I, nhiệm kỳ 2016-2021
Ngày đăng 29/03/2021 | 01:44  | View count: 1060

Sáng 29/3, HĐND thành phố Hạ Long tổ chức kỳ họp thứ mười (kỳ họp chuyên đề) quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố. Đồng chí Vũ Hồng Sơn, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì kỳ họp.

Đồng chí Vũ Hồng Sơn, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu khai mạc kỳ họp

Kỳ họp đã xem xét tờ trình, thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thông qua đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hạ Long đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050; Nghị quyết về triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thành phố Hạ Long năm 2021; Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công dự kiến bổ sung vào kế hoạch đầu tư công năm 2021 và bổ sung danh mục dự kiến trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh Chủ trương đầu tư dự án Hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật khắc phục xử lý ngập úng khu vực khu 7 phường Cao Thắng và khu 5 phường Hà Lầm; Nghị quyết về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách thành phố năm 2021.

Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố trình bày tờ trình  về việc thông qua nhiệm vụ quy hoạch chung TP Hạ Long đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050

Đồng chí Nguyễn Tuấn Minh, Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố trình bày tờ trình về việc thông qua chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hạ Long năm 2021

Đồng chí Nguyễn Hữu Nhã, Phó Chủ tịch UBND thành phố trình bày các tờ trình về việc đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công dự kiến bổ sung vào kế hoạch đầu tư công năm 2021 và bổ sung danh mục dự kiến trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; đề nghị phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật khắc phục xử lý ngập úng khu vực khu 7 phường Cao  Thắng và khu 5 phường Hà Lầm; điều chỉnh dự toán chi ngân sách thành phố Hạ Long năm 2021.

Kỳ họp cũng xem xét, thông qua tờ trình và tiến hành biểu quyết miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND thành phố Hạ Long khóa I nhiệm kỳ 2016-2021 đối với các ông: Vũ Đức Tính, nguyên Trưởng Công an thành phố; Phạm Đức Thắng, nguyên Trưởng phòng Tài chính – kế hoạch thành phố; Hoàng Việt Dũng, nguyên trưởng phòng Kinh tế thành phố. Đồng thời bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND thành phố Hạ Long khóa I nhiệm kỳ 2016-2021đối với các ông: Nguyễn Hải Phong, Trưởng Công an thành phố; Vũ Ngọc Lâm, Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các Nghị quyết tại kỳ họp

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Vũ Hồng Sơn, Chủ tịch HĐND thành phố nhấn mạnh: các nội dung được quyết nghị tại kỳ họp lần này có ý nghĩa rất quan trọng đối với quá trình thực hiện mục tiêu phát triển của thành phố; là cơ sở nâng cao vai trò, vị thế của thành phố trong quá trình phát triển theo hướng bền vững; phù hợp yêu cầu phát triển xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu, phát triển công nghiệp xanh – sạch – thân thiện môi trường, nâng cao tỷ trọng đóng góp của ngành công nghiệp chế biến chế tạo, xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông kết nối với mục tiêu thu hút tối đa, sử dụng hiệu quả nguồn vốn ngân sách, phục vụ cho việc thực hiện các mục tiêu, tiêu chí phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, đáp ứng yêu cầu, kỳ vọng của cử tri và nhân dân.

Để các Nghị quyết được thực hiện đảm bảo hiệu quả, HĐND thành phố giao UBND thành phố tiếp thu ý kiến của các đại biểu tại kỳ họp, hoàn thiện nội dung đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định. Các ngành, các đơn vị, cử tri và nhân dân thành phố chủ động triển khai các giải pháp đề ra từ đầu năm, các giải pháp trọng tâm để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết năm 2021 đã đề ra. Đồng thời tích cực thực hiện các bước chuẩn bị tổ chức tốt cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, để cuộc bầu cử diễn ra đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội lớn của nhân dân thành phố.

Phương Loan – Đoàn Việt