thông tin thành phố hạ long

KHỐI ĐOÀN THỂ THÀNH PHỐ
Ngày đăng 11/12/2019 | 06:46  | View count: 1656

UỶ BAN MTTQ THÀNH PHỐ
  Ninh Văn Thương
Uỷ viên BTV,
Chủ tịch UBMTTQ Thành phố; Trưởng Ban dân vận Thành ủy,  Trưởng Khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố 
 

 

Nguyễn Văn Thông
Phó Chủ tịch UBMTTQ Thành phố

 

 

Đồng Văn Hạnh
Phó Chủ tịch UBMTTQ Thành phố

 

 

Nguyễn Thị Lan
Ủy viên Thường trực UBMTTQ Thành phố

 

HỘI PHỤ NỮ THÀNH PHỐ HẠ LONG

  • Địa chỉ          : Tổ 32-Khu 3A-Phường Cao Xanh-Thành phố Hạ Long
  • Điện thoại     : 02033.825612-02033.811314
  • Email            : Hlhpn.hl@quangninh.gov.vn

 

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Thúy Hằng

Chức vụ: Thành ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN TP.

Điện thoại: 0983.188.981

Email: hangtnmthlqn@gmail.com

 

Họ và tên: Bùi Thị Thu Nguyên

Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. 

Điện thoại: 0988.481.899

Email: buithithunguyen@quangninh.gov.vn 

 

Họ và tên: Phạm Thị Hiền

Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. 

Điện thoại: 0915.529.105

Email: hienhl09@gmail.com

 

Họ và tên: Phạm Thị Minh Nguyệt

Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. 

Điện thoại: 0904.567.233

Email: hiennguyet@gmail.com

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Bích

Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. 

Điện thoại: 0977.933.123

Email:  nguyenthibich.hb@quangninh.gov.vn

 

 

HỘI NÔNG DÂN THÀNH PHỐ

  Phạm Quốc Uy
Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố
 

 

Lê Thế Phương
Phó Chủ tịch Hội nông dân Thành phố

 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TP

  Phạm Ngọc Hưng
TUV, Chủ tịch Liên đoàn lao động Thành phố
 

 

Nguyễn Việt Bắc
Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động  Thành phố

 

 

Nguyễn Thị Năm
Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động  Thành phố

 

 

Vũ Thị Vân Oanh
Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động  Thành phố

 

THÀNH ĐOÀN HẠ LONG

  Lê Tuấn Vũ 
Bí thư Thành đoàn Hạ Long
 

 

Nguyễn Đức Thanh
Phó Bí thư Thành đoàn Hạ Long

 

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ THÀNH PHỐ

  Phạm Văn Thơ
Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ Thành phố
 

 

Nguyễn Thu Thủy
Phó Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ Thành phố

 

HỘI CỰU CHIẾN BINH THÀNH PHỐ

  Đoàn Xuân Hòa
Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến Binh Thành phố
 

 

Lê Minh Tuyến
Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến Binh Thành phố