thông tin thành phố hạ long

DANH SÁCH KHÁCH SẠN 1 SAO
Ngày đăng 08/09/2020 | 09:13  | View count: 56

Khách sạn 268

Địa chỉ: Lô 13, ô 7, khu Cao Xanh Hà Khánh A, Phường Cao Xanh, tp. Hạ Long

Điện thoại: 84-966595268

Fax:

Số phòng: 28

Khách sạn 12 Ao Cá

Địa chỉ: Số 12, T7, K9, P.Bãi Cháy, tp Hạ Long

Điện thoại: 84-973 609 927

Fax:
Website:

Số phòng: 14

Khách sạn Alamo

Địa chỉ: Số nhà 109, Đg 25/4, P. B.Đằng, TP Hạ Long

Điện thoại: 84-203-3829 588

Fax:
Website:

Số phòng: 20

Khách sạn Alex

Địa chỉ: Số 28a, tổ 3, khu 2, phố Anh Đào, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long

Điện thoại: 84-203-3848427

Fax:
Website: 

Số phòng: 11

Khách sạn Ánh sáng (The Light)

Địa chỉ: Số 108A,Vườn Đào, Bãi Cháy, Hạ Long

Điện thoại: 84-203-3848518
Fax:

Website:

Số phòng: 13

Khách sạn Bảo Ngân

Địa chỉ: Số 154, T 10,K4, Trần Hưng Đạo, tp Hạ Long

Điện thoại: 84-203-3627.629

Website:

Số phòng: 15

Khách sạn Bảo Nghĩa

Địa chỉ: Số Số 2, Tổ 25, k2, p.Bạch Đằng, thành phố Hạ Long

Điện thoại: 84-912 485 695
Fax:

Website:

Số phòng: 15

Khách sạn Bayside Tuần Châu

Địa chỉ: Số 12, Cảng tàu Tuần Châu, thành phố Hạ Long

Điện thoại: '84-203-3616268

0904188600
Fax:

Website:

Số phòng: 13

Khách sạn Chang Mi

Địa chỉ: Số nhà 151, tổ 9, khu 3, phường Bãi Cháy, tp Hạ Long

Điện thoại: 84-203-3847162

Fax:

Website:

Số phòng: 36

Khách sạn Chiến Công

Địa chỉ: T4, K1, P.Cao Xanh, tp. Hạ Long

Điện thoại: 84-203-6558899

Fax:
Website:

Số phòng: 33

Khách sạn Diamond 369

Địa chỉ: Tổ 13, khu 4b, phường Hùng Thắng, thành phố Hạ Long

Điện thoại: 84-365659689
Fax:

Website:

Số phòng: 45

Khách sạn Đức Chung

Địa chỉ: Ô số 27, lô 1, khu dân cư du lịch Đông Hùng Thắng, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long

Điện thoại: 84-203-3848469

Fax:

Website:

Số phòng: 22

Khách sạn Duy Anh

Địa chỉ: T1, K3, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long

Điện thoại: 84-203-3511091

Fax:

Website:

Số phòng: 16

Khách sạn Family

Địa chỉ: T 5, K8, P.Hồng Hải, thành phố Hạ Long

Điện thoại: 84-904509688
Fax:

Website:

Số phòng: 10

Khách sạn Full House

Địa chỉ: Số 22,T2,K3,Phố Văn Lang, P.Hồng Gai, TP Hạ Long

Điện thoại: 84-203-627686

Fax:

Website:

Số phòng: 20

Khách sạn Hà Anh

Địa chỉ: Ô Số 20, Lô 9, Đông Hùng Thắng, thành phố Hạ Long

Điện thoại: 84-203-3845.025

Fax:

Website:

Số phòng: 18

Khách sạn Hạ Long

Địa chỉ: Số 80, Đg Lê Thánh Tông, thành phố Hạ Long

Điện thoại: 84-203-3826509

Fax:

Website:

Số phòng: 16

Khách sạn Hạ Long BC

Địa chỉ: Tổ 2b, khu 9a, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long

Điện thoại: 84-913325891Fax:

Website:

Số phòng: 10

Khách sạn Hạ Long Melia

Địa chỉ: Lô E tổ3 khu 7 phường Bãi Cháy, tp Hạ Long

Điện thoại: 84-382609609

Fax:

Website:

Số phòng: 16

Khách sạn Hạ Long Seoul

Địa chỉ: Số 3, đường Phan Bội Châu, phường Bãi Cháy, tp. Hạ Long

Điện thoại: 84-203-3648168

Fax:

Website:

Số phòng: 16

Khách sạn Hera

Địa chỉ: Số 10, tổ 7a, khu 9b, phường Bãi Cháy,TP Hạ Long.

Điện thoại: 84-203-3841788

Fax:

Website:

Số phòng: 14

Khách sạn Hoàn Mỹ

Địa chỉ: Tổ 1, khu 6, phường Hồng Hải, tp. Hạ Long

Điện thoại: 84-203-3820675

Fax:

Website:

Số phòng: 10

Khách sạn Hoàng Anh

Địa chỉ: Tổ 3a, khu 1, phường Hùng Thắng, thành phố Hạ Long

Điện thoại: 84-988672875

Fax:

Website:

Số phòng: 13

Khách sạn Hồng Anh

Địa chỉ: Số 6, phố Tạ Quang Bửu, phường Hồng Hà,, tp Hạ Long

Điện thoại: 84-203-569666

Fax:

Website:

Số phòng: 25

Khách sạn Hợp Hưng

Địa chỉ: Số 346, T3, K6, P.Bãi Cháy, tp. Hạ Long, Quảng Ninh

Điện thoại: 84-972.863.358

Fax:

Website:

Số phòng:13

Khách sạn Hương Giang HL

Địa chỉ: T10, K4, P.Bãi Cháy, Hạ Long

Điện thoại: 84-203-3845325

Fax:

Website:

Số phòng: 15

Khách sạn Mạnh Long

Địa chỉ: Phường Tuần Châu, thành phố Hạ Long, TP Hạ Long

Điện thoại: 84-203-3841388

Fax:

Website:

Số phòng:41

Khách sạn Marina Tuần Châu

Địa chỉ: Nhà A1, Khu A, Cảng tàu Nam Tuần Châu, phường Tuần Châu, TP Hạ Long

Điện thoại: 84-373138666

84-365373333 (van)

Fax:

Website:

Số phòng: 16

Khách sạn Moon

Địa chỉ: Tổ 4, khu 4D, phường Hồng Hải, tp Hạ Long

Điện thoại: 84-9639892888

Fax:

Website:

Số phòng: 10

Khách sạn Ngọc Tuấn

Địa chỉ: T11, K9b, P.Bãi Cháy, TP Hạ Long

Điện thoại: 84-903429558

'84-203-648333

Fax:

Website:

Số phòng: 23

Khách sạn Pacific

Địa chỉ: K4, Đ. Hậu Cần, Bãi Cháy, tp. Hạ Long

Điện thoại: 84-203-3848.998

Fax:

Website:

Số phòng: 35

Khách sạn Paris

Địa chỉ: Tổ 4, khu 4, phường Hồng Hải, tp Hạ Long

Điện thoại: 84-903246286

Fax:

Website:

Số phòng: 20

Khách sạn Roma Star

Địa chỉ: T9, K9b, P.Bãi Cháy, thành phố Hạ Long

Điện thoại: 84-203-3847 556

Fax:

Website:

Số phòng: 15

Khách sạn Song Lộc

Địa chỉ: T 2b, K9a, P.Bãi Cháy, tp. Hạ Long

Điện thoại: 84-203-3646566

Fax:

Website:

Số phòng: 16

Khách sạn Sunlight II

Địa chỉ: T9, K9a, P.Bãi Cháy, TP Hạ Long

Điện thoại: 84-203-3511.668

Fax:

Website:

Số phòng: 15

Khách sạn Thanh Long

Địa chỉ: Phú Gia 1-08+08a, khu đô thị Vinhomes Dragon Bay, TP Hạ Long

Điện thoại: 84-936806198

Fax:

Website:

Số phòng: 10

Khách sạn Thành Long

Địa chỉ: Sn 27, tổ 6b, khu 6, phường Yết Kiêu, thành phố Hạ Long

Điện thoại: 84-913629618

Fax:

Website:

Số phòng: 15

Khách sạn Thành Nam

Địa chỉ: T2, K4, P.Bãi Cháy, TPHL

Điện thoại: 84-203-3845.986

Fax:

Số phòng: 12

Khách sạn Thiên Thạch

Địa chỉ: Ô số 9, đường Du lịch, T1, K1, P.Bãi Cháy, TP Hạ Long

Điện thoại: 84-203-843.668

Fax:

Website:

Số phòng: 11

Khách sạn Thùy Dương

Địa chỉ: Số 20, T3, K3, P.Bãi Chá, tp. Hạ Long

Điện thoại: 84-203-846137

Fax:

Số phòng: 20

Khách sạn Thúy Nga

Địa chỉ: Số 11, phố Cây Tháp, phường Hồng Gai. Thành phố Hạ Long

Điện thoại: 84-203-3622675

Fax:

Số phòng: 39

Khách sạn Vạn Hoa

Địa chỉ: T 9, k9, p. Bãi Cháy, tp. Hạ Long

Điện thoại: 84-203-3511234

Fax:

Số phòng: 22

Khách sạn Vạn Xuân

Địa chỉ: Tổ 35, khu 4, phường Cao Thắng, thành phố Hạ Long

Điện thoại: 84-203-3613848

Fax:

Số phòng: 12

Khách sạn Việt Nhật

Địa chỉ: Số 66, T6,K2, P.Bãi Cháy, TP Hạ Long

Điện thoại: 84-982.609.988

Fax:

Số phòng: 12

Khách sạn Viethouse Lodge

(Nhà Việt)

Địa chỉ: Lô L12-14, khu Biệt thự Tuần Châu, tp. Hạ Long

Điện thoại: 84-203-3842789

Fax:

Số phòng: 23

Khách sạn Vũ Trụ Hạ Long

Địa chỉ: Tổ 8, khu 2, phường Hồng Hải, tp Hạ Long

Điện thoại: 84-203-3627738

Fax:

Số phòng: 20

Khách sạn New Zealand

Địa chỉ: Tổ 9 khu 4, phường Bãi Cháy, Hạ Long

Điện thoại: 84-2033-511415

Fax:

Số phòng: 41

Khách sạn Green Bay

Địa chỉ: Tổ 2, khu 4, phường Bãi Cháy, Hạ Long

Điện thoại: 84-972281978

Fax:

Số phòng: 30

Khách sạn Osaka

Địa chỉ: Số 139, Lê Chân, phường Hồng Hà, Hạ Long

Điện thoại: 84-2033-659979

Fax:

Số phòng: 18

Khách sạn Đông Bắc

Địa chỉ: Số 29, phố Hải Lộc, tổ 3, khu 6c, phường Hồng Hải, TP Hạ Long

Điện thoại: 84-203-3820789

Fax:

Số phòng: 10