Thông tin học và làm theo lời Bác

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Động lực thi đua ở Ban CHQS TP Hạ Long
Ngày đăng 09/09/2019 | 02:45  | View count: 1181

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với cán bộ, đảng viên, chiến sĩ Ban CHQS TP Hạ Long đã trở thành việc làm thường xuyên, là động lực thi đua, góp phần quan trọng xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương.

bac
Ban CHQS TP Hạ Long tổ chức huấn luyện chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu năm 2019. Ảnh: Lưu Linh

Đồng chí Phạm Quang Tiến, Chính trị viên Ban CHQS TP Hạ Long, cho biết: Xác định học và làm theo Bác là việc làm thường xuyên, lãnh đạo đơn vị đã chủ động xây dựng các chuyên đề sát tình hình thực tế, tổ chức học tập các nội dung gắn thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW bảo đảm chặt chẽ. Qua đó, đã tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ, chiến sĩ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đơn vị đã kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục chính trị với hoạt động thực tiễn, thông qua thực hiện các đợt thi đua "Sáng mãi phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ","Làm theo lời Bác - Thi đua giành 3 nhất", phong trào "An toàn lao động, an toàn giao thông, giữ nghiêm kỷ luật"...

Điểm nổi bật trong thi đua và học tập, làm theo Bác là luôn bám sát tình hình thực tiễn, kịp thời định hướng tư tưởng; với tinh thần "tự soi, tự sửa" tập trung khắc phục những khâu yếu, mặt yếu, những vấn đề nảy sinh trong mọi hoạt động của cơ quan, đơn vị, coi trọng giáo dục đạo đức, lối sống. Nhờ vậy, cán bộ, chiến sĩ LLVT thành phố luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên hằng năm có từ 83% trở lên đảng viên hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Đảng bộ Quân sự thành phố liên tục đạt trong sạch vững mạnh.

Bên cạnh đó, đơn vị duy trì nghiêm chế độ giao ban, sinh hoạt theo định kỳ, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng quân nhân, tạo sự thông suốt về tư tưởng, đoàn kết trong đơn vị và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Trên cơ sở này, nội dung công tác giáo dục chính trị trong đơn vị được quán triệt sâu sắc, bám sát những nguyên lý cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm tư tưởng của Đảng; tăng cường bồi dưỡng và phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong cán bộ, chiến sĩ; kiên quyết đấu tranh chống các quan điểm sai trái, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch...

Hằng năm, đơn vị tổ chức cho 100% cán bộ, chiến sĩ đăng ký không vi phạm kỷ luật quân đội, pháp luật Nhà nước; duy trì nghiêm túc nền nếp chế độ quy định. Kết quả kiểm tra chính trị hằng năm, 100% CBCS đơn vị đạt yêu cầu. Đơn vị xây dựng nhiều phong trào, mô hình sáng tạo hiệu quả, như: "Làm việc theo chức trách, hành động theo điều lệnh"; "An toàn lao động, an toàn giao thông, giữ nghiêm kỷ luật" của các cơ quan, đơn vị; "Tự giác, tự quản, tự rèn" của Đoàn Thanh niên. Đơn vị phát huy nội lực và tranh thủ các nguồn lực, thực hiện "Tiết kiệm trong chi tiêu, giảm hội họp không cần thiết" để xây dựng cảnh quan theo hướng chính quy, xanh, sạch, đẹp, góp phần cải thiện, nâng cấp nơi làm việc, ăn nghỉ của bộ đội.

g
Chiến sĩ Ban CHQS TP Hạ Long chăm sóc khu vườn trồng cây thuốc nam của đơn vị.

Ban CHQS TP Hạ Long quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng các thiết chế văn hoá, như thư viện sách báo, tủ sách pháp luật, truyền thanh nội bộ; phát huy tối đa các phương tiện phục vụ tuyên truyền, cổ vũ động viên các nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt. Đơn vị duy trì nghiêm chế độ thông báo chính trị, thời sự; đọc báo, nghe đài, xem truyền hình; ngày chính trị, văn hóa tinh thần ở cơ sở; kịp thời cập nhật tình hình thế giới, khu vực, trong nước các nội dung thiết thực liên quan tới nhiệm vụ của đơn vị, đồng thời định hướng nhận thức cụ thể đối với CBCS.

Tiếp tục củng cố lòng tin của Đảng, chính quyền và nhân dân thành phố với lực lượng vũ trang, Ban CHQS thành phố còn triển khai nhiều hoạt động thiết thực, như: Kết hợp huấn luyện với dọn vệ sinh môi trường biển và làm công tác dân vận; giao lưu, kết nghĩa xây dựng cụm địa bàn an toàn... Thành phố hiện duy trì thường xuyên 9 cụm địa bàn an ninh - quốc phòng hoạt động có nền nếp, hiệu quả; trong đó có 15 đơn vị quân đội. Các đơn vị luôn chủ động phối hợp với các lực lượng đứng chân trên địa bàn tích cực tham gia các phong trào xã hội ở địa phương, như: Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; phòng chống dịch bệnh; đền ơn đáp nghĩa…. Qua đó, đóng góp tích cực, hiệu quả vào hoạt động của các cụm địa bàn an toàn, đơn vị an toàn; tăng cường đoàn kết quân dân; xây dựng thành phố ổn định về chính trị, phát triển về kinh tế - xã hội, vững mạnh về quốc phòng - an ninh.

Theo baoquangninh