Hội chữ thập đỏ Hạ Long

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ THÀNH PHỐ

 

 

Đồng chí:Phạm Văn Thơ
Chức vụ:Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ Thành phố Hạ Long

Điện thoại: 0912382059

Email: chuthapdohalong@gmail.com

Đồng chí: Nguyễn Thu Thủy

Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ Thành phố HL

Điện thoại: 0983186922

Email: chuthapdohalong@gmail.com

Tổ chức bộ máy