Hội phụ nữ thành phố

HỘI PHỤ NỮ THÀNH PHỐ HẠ LONG

  • Địa chỉ          : Tổ 32-Khu 3A-Phường Cao Xanh-Thành phố Hạ Long
  • Điện thoại     : 02033.825612-02033.811314
  • Email            : Hlhpn.hl@quangninh.gov.vn

 

 

Đồng chí: Nguyễn Thị Thúy Hằng

Chức vụ: Thành ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN TP.

Điện thoại: 0983.188.981

Email: hangtnmthlqn@gmail.com

 

Đồng chí: Phạm Thị Hiền

Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. 

Điện thoại: 0915.529.105

Email: hienhl09@gmail.com

 

Đồng chí: Phạm Thị Minh Nguyệt

Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. 

Điện thoại: 0904.567.233

Email: hiennguyet@gmail.com

 

Đlồng chí: Nguyễn Thị Bích

Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. 

Điện thoại: 0977.933.123

Email:  nguyenthibich.hb@quangninh.gov.vn

 

 

Sơ đồ trang thông tin