kinh tế

Hỗ trợ sinh kế cho người dân vùng khó
Ngày đăng 05/05/2020 | 02:03  | View count: 155

Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị và người dân, hết năm 2019, xã Kỳ Thượng và một số thôn của các xã Đồng Lâm, Đồng Sơn (TP Hạ Long) đã thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn, hoàn thành Chương trình 135, Đề án 196. Hiện các địa phương tiếp tục triển khai nhiều giải pháp để cải thiện hệ thống hạ tầng, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Các tuyến đường ở xã Kỳ Thượng được bê tông hoá tạo điều kiện thuận lợi giúp người dân đi lại, thông thương.

Người dân Kỳ Thượng (TP Hạ Long) phấn khởi vì có những con đường bê tông rộng đẹp. Ảnh chụp tháng 2/2020.  

Kỳ Thượng là xã vùng sâu và khó khăn nhất của TP Hạ Long. Trước kia tỷ lệ hộ nghèo của xã luôn ở mức cao trong tỉnh, hạ tầng yếu kém, điều kiện phát triển kinh tế của người dân nơi đây khó khăn. Tuy nhiên, với quyết tâm vượt khó, vươn lên, chính quyền và người dân trong xã đã tận dụng tốt các nguồn lực hỗ trợ để nâng cao đời sống cho người dân, tạo diện mạo mới cho khu vực nông thôn.  

Để tạo điều kiện giúp người dân ổn định sinh kế, xã đã triển khai chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất đối với những cây, con giống mới cho hiệu quả cao. Nổi bật như mô hình nuôi gà Tiên Yên, hiện nay đã được nhân rộng thực hiện tại 30 hộ trong xã với trên 2.000 con đã giúp các hộ nuôi thu lãi từ 30-50 triệu đồng/vụ nuôi. Ông Bàn Văn Vy, thôn Khe Phương, xã Kỳ Thượng (TP Hạ Long), chia sẻ: "Mô hình nuôi gà Tiên Yên rất phù hợp với điều kiện tự nhiên ở đây. Con giống phát triển tốt, ít dịch bệnh, lại là giống gà có tiếng về chất lượng nên việc tiêu thụ thuận lợi đã giúp hộ dân chúng tôi ổn định nguồn thu nhập, nâng cao mức sống...".

Cùng với đó, hiện nay xã Kỳ Thượng duy trì 166ha gieo trồng, năng suất bình quân 34,4 tấn/ha; toàn xã có 43 con trâu, 75 con bò, gần 5.000 con gia cầm; phát triển, khoanh nuôi, bảo vệ trên 1.000ha rừng các loại. Riêng năm 2019, giá trị sản xuất nông nghiệp của xã đã đạt trên 15,3 tỷ đồng, tăng 9,9% so với năm 2018. Thu nhập bình quân của người dân ở khu vực nông thôn đạt 28 triệu đồng/năm, tăng 3 triệu đồng so với năm 2018. Toàn xã còn 11 hộ nghèo, 12 hộ cận nghèo. Với tiền đề này, Kỳ Thượng đang dồn lực cho công tác xây dựng nông thôn mới, tập trung hoàn thiện các tiêu chí để về đích trong năm 2020.

Người dân xã Đồng Sơn tham gia phát triển kinh tế rừng.

Người dân xã Đồng Sơn (TP Hạ Long) tham gia phát triển kinh tế rừng.

Cùng với Kỳ Thượng, các thôn, xã trước đây nằm trong diện 135 của TP Hạ Long cũng có những bước đi vững chắc để đảm bảo tính hiệu quả của Chương trình 135, Đề án 196. Theo ông Bùi Xuân Hưng, Trưởng Phòng Dân tộc TP Hạ Long, để đảm bảo hiệu quả bền vững của việc đưa các thôn, xã ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, thành phố tập trung các giải pháp bám sát với quan điểm của tỉnh ban hành cơ chế chính sách; các sở, ngành tham mưu đắc lực; cấp huyện trực tiếp chỉ đạo; cấp xã trực tiếp thực hiện; thôn, bản đoàn kết, đồng lòng, người dân tích cực sản xuất và chủ động thoát nghèo...; tập trung hỗ trợ đầu tư hạ tầng thiết yếu là cần thiết, trong đó ngân sách nhà nước là chủ yếu.

Để các giải pháp này triển khai hiệu quả, TP Hạ Long tiếp tục đẩy mạnh các chính sách đầu tư hoàn thiện hạ tầng, đặc biệt là các xã vừa ra khỏi diện 135.  Điều này thể hiện rõ trong năm 2020, thành phố đã bố trí trên 50 tỷ đồng để triển khai 21 dự án, công trình hạ tầng phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội tại các xã: Kỳ Thượng, Đồng Sơn, Đồng Lâm.

Mô hình nuôi gà Tiên Yên cho hiệu quả cao của người dân xã Kỳ Thượng.

Mô hình nuôi gà Tiên Yên cho hiệu quả cao của người dân xã Kỳ Thượng (TP Hạ Long).

Cùng với đó, thành phố tiếp tục triển khai các chính sách tạo điều kiện giải quyết đất ở, đất sản xuất cho các hộ dân, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư phát triển vùng dân tộc; quan tâm phát triển đa dạng hơn nữa những mô hình kinh tế hộ gia đình, khai thác tốt tiềm năng sẵn có; tập trung gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc... Trong đó, yếu tố quan trọng nhất là giúp đồng bào dân tộc thiểu số phát huy tinh thần tự lực, nỗ lực vươn lên, tin tưởng vào những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của địa phương.

Theo Nguyễn Thanh/baoquangninh.com.vn