kinh tế

Cưỡng chế GPMB thực hiện dự án bệnh viện Lão khoa tỉnh Quảng Ninh
Ngày đăng 19/06/2020 | 03:18  | View count: 869

Ngày 19/6, UBND phường Đại Yên phối hợp với các cơ quan chức năng của Thành phố tổ chức cưỡng chế GPMB thực hiện dự án xây dựng bệnh viện lão khoa tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo UBND phường Đại Yên đọc Quyết định cưỡng chế thu hồi đất

Dự án bệnh viện lão khoa tỉnh Quảng Ninh tại Khu Cầu Trắng, phường Đại Yên có diện tích phải thu hồi GPMB là 44.195m2, liên quan đến 66 hộ dân. UBND Thành phố đã giao cho các cơ quan chức năng tiến hành các thủ tục xác định nguồn gốc đất, kiểm đếm, lập phương án đền bù cho các hộ gia đình theo đúng trình tự pháp luật.  Đến nay, Thành phố đã cơ bản hoàn thiện công tác bồi thường, GPMB cho các hộ dân, chỉ còn 3 hộ dân không bàn giao mặt bằng. Các hộ gia đình kiến nghị đơn giá bồi thường thấp và đề nghị bồi thường toàn bộ diện tích theo hiện trạng đang quản lý và sử dụng.

Để đảm bảo đúng tiến độ thực hiện dự án, UBND phường  Đại Yên đã phối hợp với các cơ quan chức năng  tổ chức cưỡng chế bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công đảm bảo an toàn, đúng pháp luật.

                                                                                      Huy Phương