kinh tế

Ban đại diện HĐQT Ngân hàng chính sách xã hội TP Hạ Long sơ kết hoạt động quý II/2020
Ngày đăng 09/07/2020 | 01:54  | View count: 1843

Ngày 8/7, Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng chính sách xã hội TP Hạ Long tổ chức sơ kết hoạt động quý II và triển khai nhiệm vụ quý III năm 2020. Đ/c Vũ Hồng Sơn, Phó Chủ tịch TT UBND Thành phố, Trưởng Ban chủ trì cuộc họp.

Đ/c Vũ Hồng Sơn, Phó Chủ tịch TT UBND Thành phố, Trưởng Ban đại diện HĐQT Ngân hàng chính sách xã hội TP chủ trì hội nghị

Quý II năm 2020, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng chính sách xã hội Thành phố đã bám sát mục tiêu, kế hoạch, triển khai thực hiện tốt các chương trình tín dụng chính sách đến hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Dư nợ trong quý tăng trưởng khá với trên 26 tỷ đồng so với đầu năm. Công tác đôn đốc, thu hồi nợ đến hạn, quá hạn, lãi tồn đọng được các thành viên Ban đại diện và các phường, xã, đoàn thể nhận ủy thác thực hiện sát sao, không có đơn vị nào phát sinh nợ xấu. 15 chương trình tín dụng tiếp tục được triển khai tại 33 phường, xã trên địa bàn. Qua đó, đã giải quyết nhu cầu vay vốn cho gần 40 hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách và gần 100 lao động duy trì việc làm, phát triển kinh tế…

Đồng chí Vũ Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBND Thành phố, Trưởng Ban đánh giá cao kết quả thực hiện của các đơn vị trong quý II. Về nhiệm vụ thời gian tới cần duy trì tổ chức tốt công tác giao dịch tại các phường, xã tạo điều kiện cho người dân tiếp cận thuận lợi với tính dụng chính sách. Cùng với đó, các địa phương, đơn vị tiếp tục tổ chức quản lý tốt hoạt động tín dụng chính sách; triển khai rà soát, giám sát việc cho vay tín dụng để đảm bảo đúng đối tượng, đúng mục đích và phát huy được hiệu quả nguồn vốn chính sách của Nhà nước.

                                                                                                    Thu Hường