kinh tế

TP Hạ Long tham gia hội nghị trực tuyến của Tỉnh về thực hiện một số nhiệm vụ nâng cao chỉ số PCI
Ngày đăng 13/08/2020 | 09:55  | View count: 696

Ngày 12/8, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình, kết quả thực hiện một số nhiệm vụ tại Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 20/2/2020 của UBND tỉnh về một số nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, địa phương (DDCI) năm 2020. Đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì hội nghị. Tại đầu cầu TP Hạ Long, tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND Thành phố.

Thực hiện kế hoạch số 38/KH-UBND các cơ quan, đơn vị, địa phương đã nhanh chóng xây dựng, ban hành kế hoạch, chương trình hành động để triển khai các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra. Các sở, ngành và địa phương đã chủ động triển khai các giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng và trách nhiệm trong triển khai cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Đ/c Bùi Văn Khắng, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh chủ trì hội nghị (ảnh Báo Quảng Ninh)

Trong 7 tháng năm 2020, trước ảnh hưởng của dịch Covid-19 hoạt động xúc tiến đầu tư “tại chỗ” được các cấp, các ngành trong tỉnh tập trung triển khai hiệu quả thông qua đẩy mạnh hỗ trợ các dự án đầu tư đang triển khai tại Quảng Ninh. Theo đó, Tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức các hội nghị chuyên đề, làm việc với các doanh nghiệp, tập đoàn đang đầu tư trên địa bàn để tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc; thực hiện các giải pháp hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân vay vốn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19…

TP Hạ Long tham gia hội nghị trực tuyến với tỉnh

Đối với TP Hạ Long, triển khai kế hoạch 38/KH-UBND của Tỉnh, TP đã xây dựng kế hoạch số 75/KH-UBND trong đó đề ra các mục tiêu trọng tâm như: phấn đấu đến hết năm 2020, các chỉ tiêu về môi trường kinh doanh tiếp tục đạt và vượt mức so với các chỉ tiêu đã đạt được của 2 địa phương Hạ Long và Hoành Bồ trong năm 2019; nâng cao chất lượng điều hành của bộ máy chính quyền, chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, tăng cường thu hút đầu tư, nâng cao sức cạnh tranh của các doanh nghiệp trên địa bàn; phấn đấu năm 2020 TP Hạ Long là một trong 3 địa phương dẫn đầu toàn tỉnh về chỉ số DDCI.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, tồn tại của các sở, ban, ngành, địa phương trong việc hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Đồng chí yêu cầu các cơ quan, đơn vị sau hội nghị này phải triển khai rà soát, kiểm tra và có biện pháp khắc phục kịp thời những bất cập; tập trung đổi mới hoạt động, tích cực giải quyết dứt điểm những kiến nghị, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tuyệt đối không để mất niềm tin của doanh nghiệp. Trong đó, cần nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị tích cực triển khai các giải pháp nhằm cải thiện các chỉ số thành phần, nhất là tính minh bạch, chi phí thời gian, cạnh tranh bình đẳng và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, các sở, ngành, địa phương cần nhanh chóng khắc phục việc cập nhật thông tin lên Cổng Thông tin điện tử thành phần; cải thiện giao diện, tốc độ truy cập và cách thức vận hành của Cổng Thông tin điện tử tỉnh và các Cổng thành phần; định hướng thông tin, tuyên truyền, tạo dư luận tốt trong cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội.

                                                                            Tâm An