kinh tế

Hạ Long: Yêu cầu khẩn trương rà soát, cách ly người đến nhà hàng Thế giới bò tươi tại Hải Dương
Ngày đăng 17/08/2020 | 10:55  | View count: 508

Ngày 15.8, UBND Thành phố Hạ Long có công văn về việc khẩn trương rà soát, quản lý, thực hiện cách ly trường hợp đến nhà hàng Thế giới bò tươi tại thành phố Hải Dương.

Theo đó, Yêu cầu Trung tâm Truyền thông và Văn hóa tập trung tuyên truyền để người dân biết, nghiêm túc chấp hành khai báo. Yêu cầu Phòng Y tê, Trung tâm y tê phối hợp cùng UBND xã, phường lâp danh sách, quản lý những người từng đến địa điểm trên; triên khai thực hiện câc nhiệm vu được phân công theo chuyên môn y tê (tô chức lấy mẫu làm xét nghiệm RT- PCR, triển khai các biện pháp cách ly phù hợp...) khi xuất hiện những người có liên quan đảm bảo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế, Sở Y tế Quàng Ninh.

Công an Thành phố chỉ đạo Công an các xã, phối hợp cùng cùng UBND các địa phương trong viêc điều tra, truy xét những người cô liên quan (nếu có). Bên cạnh đó, Thành phố cũng yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền rộng rãi đến nhân dân, yêu cầu tất cả những người từng đến nhà hàng Thế giới bò tươi, thành phố Hải Dương cung câp thông tin cho các cơ quan chức năng để thực hiện các biện pháp phòng, chống dich theo quy định. Mọi người dân nêu cao tinh thần chủ động, tự giác khai báo y tế, thực hiện cài đặt và sử dụng Bluezone, đặc biệt các trường hợp đã từng đi đến các địa điểm có nguy cơ lây nhiễm cao khác trong các Thông báo khẩn của Bộ Y tế và Sở Y tế các địa phương. 

Hồng Phương