kinh tế

Phường Hà Khánh: Kỷ niệm 90 năm thành lập Hội nông dân
Ngày đăng 14/10/2020 | 03:39  | View count: 468

Hội Nông dân phường Hà Khánh vừa tổ chức kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam 14/10 (1930-2020) và biểu dương các điển hình tiêu biểu trong phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi.

Quang cảnh buổi lễ kỷ niệm 

Những năm qua, cùng với sự lớn mạnh và phát triển của Hội Nông dân các cấp, hoạt động của Hội Nông dân phường Hà Khánh đã đạt nhiều kết quả quan trọng, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đặc biệt, trong phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đã được Hội Nông dân phường triển khai sâu rộng, hiệu quả. Hàng năm, toàn phường có khoảng 200 hộ đăng ký tham gia phong trào, trong đó có trung bình từ 120-166 hộ đạt hộ SXKD giỏi các cấp. Hoạt động dịch vụ, hỗ trợ, giải quyết nhu cầu về vốn đầu tư phát triển sản xuất, ổn định đời sống của nông dân cũng được Hội chú trọng thực hiện thông qua thực hiện ủy thác cho vay qua Ngân hành chính sách xã hội. Từ năm 2015 đến nay, Hội đã tổ chức 02 lớp tập huấn cho 100 lượt hội viên nông dân về khoa học kỹ thuật, dạy nghề... Hàng năm, Hội nông dân phường Hà Khánh đều được công nhận là đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào nông dân.

Các hộ nông dân tiêu biểu trong phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi của phường được biểu dương, khen thưởng tại hội nghị

Nhân dịp này, phường Hà Khánh đã tổ chức khen thưởng cho các hộ nông dân điển hình tiêu biểu trong phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi của phường giai đoạn 2015-2020.

                                                             Thu Hường