kinh tế

Vận động cưỡng chế thu hồi đất các dự án xây dựng khu du lịch khách sạn của công ty TNHH Hạ Long xanh và dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng kỹ thuật nhu nhà ở sân vườn Cái Dăm
Ngày đăng 30/10/2020 | 10:49  | View count: 918

Chiều 29/10, tại phường Bãi Cháy, đồng chí Nguyễn Hữu Nhã, Phó Chủ tịch UBND Thành phố, Trưởng Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất TP Hạ Long chủ trì buổi vận động thu hồi đất các dự án: xây dựng khu du lịch khách sạn của công ty TNHH Hạ Long xanh và dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng kỹ thuật nhu nhà ở sân vườn Cái Dăm.

Đồng chí Nguyễn Hữu Nhã, Phó Phó Chủ tịch UBND Thành phố, Trưởng Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất chủ trì đối thoại

Thực hiện việc kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai, hoạt động xây dựng trong ranh giới bản đồ hiện trạng xin thuê đất của Công ty TNHH Hạ Long xanh tại phường Bãi Cháy, qua rà soát có 4 hộ đã xây dựng nhà để ở và kinh doanh trên ranh giới đất của công ty, gồm các hộ ông bà: Nguyễn Văn Mền- La Thị Huệ, La Quốc Toản- Nguyến Thị Nguyên, Nguyễn Văn Tấn- Nguyễn Thị Lệ Thúy và hộ bà Phạm Thị Dung.  

Đại diện doanh nghiệp và các hộ dân liên quan đến dự án của công ty TNHH Hạ Long xanh 

Qua nghe ý kiến của các hộ dân, đại diện doanh nghiệp và báo cáo nguồn gốc sử dụng đất, quá trình lập phương án bồi thường, GPMB của các cơ quan, phòng ban, đồng chí Nguyễn Hữu Nhã, Phó Chủ tịch UBND Thành phố, Trưởng Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất khẳng định: Việc nhà nước thực hiện việc giải tỏa, thu hồi đất dự án đảm bảo theo quy định nhà nước, phía Công ty TNHH Hạ Long xanh đã đồng thuận. Đồng chí Phó Chủ tịch yêu cầu Công ty Hạ Long xanh tiếp tục làm việc với Trung tâm PTQĐ, cung cấp đầy đủ hồ sơ trước ngày 5/11/2020. Cùng với đó doanh nghiệp và các hộ dân có liên quan hợp tác với chính quyền bàn giao mặt bằng trước ngày 5/11/2020, sau ngày 5/11/2020 mà không bàn giao, thành phố sẽ triển khai các bước cưỡng chế thu hồi đất theo quy định.

Các hộ dân liên quan đến dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng kỹ thuật nhà ở sân vườn Cái Dăm

Dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng kỹ thuật nhu nhà ở sân vườn Cái Dăm của công ty đầu tư xây dựng và kinh doanh nhà ở Quảng Ninh đã được triển khai nhiều năm. Tuy nhiên đến nay còn 1 hộ dân chưa đồng ý bàn  giao mặt bằng là hộ ông bà Nhữ Ngọc Doanh, Cao Thị Huy; 4 hộ dân đã ký biên bản bàn giao mặt bằng nhưng chưa di chuyển tài sản, bàn giao thực địa.

Tại buổi vận động, sau khi nghe ý kiến của các hộ dân và các ban ngành liên quan, đồng chí Nguỹên Hữu Nhã, Phó Chủ tịch UBND Thành phố khẳng định: Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với hộ ông, bà Nhữ Ngọc Doanh – Cao Thị Huy được UBND thành phố Hạ Long phê duyệt tại các Quyết định đã đúng cơ chế chính sách, bảo đảm theo quy định hiện hành. Các kiến nghị, khiếu nại của gia đình đã được các cấp có thẩm quyền giải quyết. Đối với các hộ dân đã ký biên bản bàn giao mặt bằng, yêu cầu bàn giao trước ngày 03/11/2020. Sau thời gian trên nếu hộ dân không di chuyển tài sản, bàn giao mặt bằng, giao UBND phường Bãi Cháy xây dựng kế hoạch và tổ chức bảo vệ mặt bằng thi công trước ngày 10/11/2020. Đối với hộ dân không đồng ý bàn giao mặt bằng, phường Bãi Cháy tiếp tục tuyên truyền vận động gia đình chấp hành bàn giao mặt bằng trước ngày 05/11/2020. Quá thời gian trên, nếu các hộ gia đình không bàn giao mặt bằng, ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất tổ chức cưỡng chế thu hồi đất theo quy định trước ngày 15/11/2020.

Hồng Phương