kinh tế

Kiểm điểm kết quả công tác GPMB; công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, giải quyết kiến nghị cử tri
Ngày đăng 12/11/2020 | 08:51  | View count: 1145

Chiều 12/11, BCĐ GPMB thành phố đã tổ chức họp, kiểm điểm kết quả công tác GPMB; công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, giải quyết kiến nghị cử tri. Đồng chí Vũ Văn Diện, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Trưởng BCĐ GPMB Thành phố dự chỉ đạo.

 

Đồng chí Nguyễn Hữu Nhã, Phó Chủ tịch UBND Thành phố báo cáo tại hội nghị

Từ đầu năm 2020 đến nay, Ủy ban nhân dân Thành phố đã đẩy mạnh triển khai công tác bồi thường GPMB các dự án trên địa bàn Thành phố, đảm bảo tiến độ bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư để triển khai thi công dự án, trong đó nhiều dự án trọng điểm được lãnh đạo Tỉnh đánh giá cao về tiến độ GPMB như dự án Tuyến đường nối KCN Cái Lân qua KCN Việt Hưng đến đường cao tốc Hạ Long - Vân Đồn, Đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả, Cầu Cửa Lục 1, hoàn thiện hạ tầng Trung tâm hành chính tỉnh... Một số dự án GPMB kéo dài nhiều năm đến nay đã được giải quyết dứt điểm để triển khai thi công hoàn thiện dự án.

Chế độ chính sách của các đơn vị, hộ dân có đất, tài sản thuộc diện thu hồi được giải quyết đảm bảo quy định của pháp luật. Đồng thời, Thành phố đã quan tâm công tác ổn định đời sống của người dân sau khi bị thu hồi đất, báo cáo UBND Tỉnh xem xét, chấp thuận hỗ trợ thêm đối với tài sản tạo lập không hợp pháp, tăng mức hỗ trợ tái định cư tự tìm và một số chính sách hỗ trợ khác để giảm bớt khó khăn, đảm bảo quyền lợi tối đa cho người dân trong khuôn khổ pháp luật cho phép.

 Công tác tuyên truyền, vận động, đối thoại với các đơn vị, hộ dân thuộc diện GPMB được thực hiện tốt, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị của UBND Thành phố và có sự tham gia của các đoàn thể chính trị - xã hội tại cơ sở, qua đó nhiều dự án người dân đã tự nguyện hiến đất hoặc bàn giao mặt bằng trước thời hạn để triển khai thi công dự án đảm bảo tiến độ.  Số đơn vị, hộ dân đã thực hiện bàn giao mặt bằng là 5.882 đơn vị, hộ dân, trong đó 3.859 đơn vị, hộ dân đã nhận tiền và bàn giao mặt bằng, 1.264 hộ dân hiến với diện tích đất hiến khoảng 5.000 m2, 759 đơn vị, hộ dân bàn giao mặt bằng trước thời hạn hoặc trước thời điểm có phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được phê duyệt.

Các đại biểu phát biểu tại hội nghị

Về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, giải quyết kiến nghị cử tri, trong 10 tháng năm 2020, thành phố Hạ Long đã tiếp 2.998 lượt công dân (2.063 người), giảm 10% so với cùng kỳ năm 2019; đã nhận 1.005 đơn = 1.005 vụ việc, giảm 08% so với cùng kỳ năm 2019, tiếp 08 đoàn đông người = 08 vụ việc (tăng 01 vụ so với cùng kỳ năm 2019). Đơn thư từ các nguồn khác là 3.602 đơn = 3.602 vụ việc, giảm 07% so với cùng kỳ năm 2019. Trong 10 tháng đầu năm 2020 đã giải quyết 1.314/1.505 đơn phản ánh, kiến nghị, đề nghị, đạt 87%; 135/164 đơn khiếu nại, đạt 82%; 03/03 đơn tố cáo, đạt 100%.

Tại hội nghị, có nhiều ý kiến phát biểu tập trung làm rõ quỹ đất 20% tại các dự án, những khó khăn vướng mắc trong quá trình GPMB ...

Đồng chí Vũ Văn Diện, Bí thư Thành ủy kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Văn Diện, ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy yêu cầu: Trong công tác tiếp công dân và khiếu nại tố cáo phải tách làm 2 nội dung: giữa công dân trực tiếp với cơ quan quản lý nhà nước, giữa tổ chức và công dân với nhau mà cơ quan quản lý nhà nước là đối tượng liên quan. Báo cáo thống kê  phải xác định được tiến độ và kết quả giải quyết, nêu rõ khó khăn, vướng mắc nếu có để cả hệ thống chính trị vào cuộc. Trong công tác GPMB tách làm 2 nhóm chính: Dự án do nhà nước chịu trách nhiệm và dự án do nhà nước chịu trách nhiệm chỉ đạo, nhà đầu tư thực hiện. Quá trình thực hiện xác định cụ thể tiến độ, vướng mắc và đề xuất hướng giải quyết. Đồng chí cũng nhấn mạnh, để làm tốt công tác GPMB phải có quỹ đất tái định cư, xác định rõ quỹ đất tái định cư đã chủ động giao được đất hay chưa. Cùng với đó các cơ quan chuyên môn cần nâng cao trách nhiệm trong quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng, quan tâm quy hoạch ưu tiên quỹ đất cho tái định cư, chú trọng công tác tập huấn, nâng cao nghiệp vụ. Đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu trong tháng 11, UBND Thành phố báo cáo lần 1 về quỹ đất 20% và  đề xuất cơ chế tạo quỹ nhà ở, đồng thời hàng tháng phải báo cáo Ban thường vụ Thành ủy về các nội dung nêu trên.  

Hồng Phương