kinh tế

Tổng kết hoạt động của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH thành phố Hạ Long năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021
Ngày đăng 13/01/2021 | 09:53  | View count: 1306

Ngày 13/1, UBND TP Hạ Long tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của Ban đại diện Hội đồng quản trị ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) thành phố năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP đã đến dự.

Quang cảnh hội nghị

Trong năm 2020, Ban đi din Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH thành phố đã tham mưu trình UBND, HĐND thành phố cho vay gii quyết vic làm theo tinh thn chỉ đạo ca Ban Bí thư Trung ương Đng ti Chỉ thị số 40 ngày 22/11/2014 về tăng cưng sự lãnh đo ca Đng đi vi tín dng chính sách xã hi, hoàn thành 100% kế  hoch giao, nâng tng ngun vn y thác cho vay gii quyết vic làm trên đa bàn thành phố ti Ngân hàng CSXH là hơn 60 tỉ đng, chiếm 14% tng ngun vn. Gii quyết nhu cu vay vn cho 9 hộ nghèo, 35 hộ cn nghèo, 7 hộ mi thoát nghèo để phát trin kinh tế; gii quyết vay vn, duy trì và to vic làm ổn đnh duy trì vic làm cho 1.970 lao đng; Xây sa mi 40 căn nhà cho các đi tưng chính sách, xây sa 658 công trình nưc sch vệ sinh môi trưng nông thôn, 199 hộ gia đình sn xut kinh doanh ti vùng khó... Ngun vn tín dng chính sách đã góp phn bổ sung ngun lc để phc vụ công tác gim nghèo, gii quyết vic làm đm bo an sinh xã hi trên đa bàn thành ph.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND Thành phố phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo và kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu: Năm 2021, Ban đại diện ngân hàng CSXH thành phố tiếp tục bám sát mc tiêu, đnh hưng phát trin kinh tế, an sinh xã hi ca HĐND, UBND thành phố; thc hin tt quy chế hot đng, duy trì đy đủ các phiên hp đnh k, ban hành Nghị quyết, kết lun chỉ  đo thc hin. Tham mưu cho UBND thành phố làm tt công tác xác nhn hộ nghèo, hộ cn nghèo, trên cơ sở đó ưu tiên ngun vn hỗ trợ cho các hộ nghèo, cn nghèo, góp phn thoát nghèo bn vng, đt mc tiêu gim 100% hộ nghèo theo chun nghèo giai đon 2015-2020 kéo dài sang năm 2021.

Nhân dịp này, TP Hạ Long đã khen thưởng các tp th, cá nhân có thành tích xut sc trong hot đng của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH thành phố.

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng 

 Vũ Bích- Ngọc Khánh