kinh tế

Cầu Cửa Lục 1 phấn đấu hoàn thành trong năm 2021
Ngày đăng 29/03/2021 | 03:34  | View count: 910

Sau gần 1 năm thi công, công trình cầu Cửa Lục 1 hiện đã triển khai được gần 50% khối lượng các hạng mục. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, các nhà thầu đang đồng loạt triển khai nhiều mũi thi công, quyết tâm hoàn thành công trình trong năm 2021.

a

Công trường thi công cầu Cửa Lục 1

Công trường cầu Cửa Lục 1 đang triển khai 4 mũi thi công liên tục tại các hạng mục cầu chính, cầu dẫn, đường dẫn và gia công thép vòm với tổng số gần 400 cán bộ, công nhân. Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh, yêu cầu nhà thầu xây dựng tiến độ cụ thể, chi tiết cho từng hạng mục, lập biểu đồ tiến độ thực tế tại công trường, duy trì chế độ báo cáo theo ngày; đảm bảo tuân thủ phương án huy động nhân công, phương tiện trên công trường thi công hiện đại; bố trí giám sát trực tiếp tại hiện trường để theo dõi, nắm bắt những thuận lợi, khó khăn trên công trường để kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ.

Đến nay, các đơn vị thi công đã hoàn thành 178/178 cọc khoan nhồi cầu chính và cầu dẫn, 143/143 cọc khoan nhồi trụ tạm phục vụ thi công bệ cẩu tháp và dầm chính của cầu chính; đổ xong bê tông dầm ngang mố M1, dầm ngang trụ T1, bản mặt cầu nhịp 1. Tại trụ T4 đã đổ bê tông bụng vòm phải; trụ T5 đổ xong bê tông K0 đợt 1; trụ T6 đang vào thép đốt dầm 5 đợt 2; trụ T7 đã thử tải đà giáo đốt K0 xong…

Các nhà thầu cũng đã đổ xong 111/146 phiến dầm phía Hoành Bồ, lao lắp được 60/146 phiến. Phía Hạ Long đã đổ xong 32/38 phiến dầm, lao lắp được 24/38 phiến. Đối với phần đường dẫn, đã tổ chức đắp tuyến chính được 1,2/3,2km; đắp đường công vụ được 2,4/3,35km, lắp đặt 6/8 cống; gia công xong 4 hốc neo cáp.

Theo báo cáo của chủ đầu tư, trong quá trình triển khai, dự án vẫn đang gặp một số khó khăn: Trữ lượng mỏ đất chưa đủ cho hạng mục đắp nền đường tuyến chính (cần đất lu lèn đạt K98); mặt bằng phía Hoành Bồ phục vụ thi công đường vẫn chưa được giải phóng dứt điểm; thi công đắp nền khu vực đầm gặp địa chất phức tạp, ảnh hưởng đến tiến độ...

a

Dầm super T phía Hạ Long đã lao lắp được 24/38 phiến

Để khắc phục khó khăn, nhà thầu đã thực hiện điều chỉnh biểu đồ thi công để phù hợp với điều kiện thực tế tại công trường. Trong đó sẽ tập trung thi công dầm chính của cầu chính, thi công xà mũ ở các trụ; thi công dầm ngang, bản mặt cầu, nền đường tuyến chính và đường công vụ. Qua đó, đảm bảo đến hết tháng 3/2021 thi công xong thân trụ, xà mũ và bụng vòm của cầu chính; tháng 4 thi công xong thân trụ, xà mũ của cầu dẫn; tháng 7 lắp dựng xong vòm thép của cầu chính; tháng 8 xong dầm chính và tiến hành hợp long để chuyển sang giai đoạn hoàn thiện bê tông nhồi vòm thép và lắp đặt cáp treo. Các hạng mục khác, như cầu trên tuyến và đường dẫn sẽ tiến hành song song với đường găng chính của cầu chính, quyết tâm hoàn thành công trình vào tháng 11/2021, trước tiến độ 1 tháng so với kế hoạch.

Cầu Cửa Lục 1 hoàn thành sẽ là công trình giao thông quan trọng, kết nối giao thông các phường, xã trung tâm của huyện Hoành Bồ trước đây với trung tâm TP Hạ Long, góp phần đảm bảo chiến lược phát triển mới của TP Hạ Long theo mô hình đa cực, trong đó Vịnh Cửa Lục làm trung tâm kết nối; hoàn thiện mạng lưới đường giao thông khu vực theo quy hoạch chung TP Hạ Long đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Theo baoquangninh.com.vn