kinh tế

Hạ Long đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình hạ tầng NTM
Ngày đăng 27/08/2021 | 09:55  | View count: 883

Tính đến cuối tháng 8, 120/ tổng số 132 công trình hạ tầng thuộc chương trình xây dựng NTM trên địa bàn Thành phố đã được triển khai, trong đó 98 công trình đã hoàn thành. Hiện các đơn vị đang tập trung thi công, phấn đấu hoàn thành tiến độ theo đúng kế hoạch đề ra.

Công trình Nhà văn hóa xã Đồng Sơn

Là 1 trong 9 công trình được xây dựng bằng nguồn vốn đầu tư công năm 2021, Công trình cải tạo chợ xã Đồng Sơn với tổng mức đầu tư trên 2,6 tỷ đồng hiện đã hoàn thành. Công trình cải tạo nhà chợ chính với diện tích trên 250 m2. Trong đó, láng lại toàn bộ nền và bậc thềm; vệ sinh sơn lại tường trong và ngoài nhà; sơn lại vì kèo, thay thế mái tôn; Cải tạo Nhà ban quản lý và nhiều công trình phụ trợ.

Cùng với Công trình cải tạo chợ xã Đồng Sơn, Ban quản lý đầu tư xây dựng Thành phố đang đôn đốc nhà thầu tập trung thi công hoàn thiện công trình Nhà văn hóa trung tâm xã Đồng Sơn; công trình hạ tầng kỹ thuật quy hoạch khu dân cư, tái định cư tại xã Đồng Sơn và hệ thống hạ tầng giao thông kết nối đồng bộ; công trình điểm vui chơi, giải trí thanh thiếu nhi khu trung tâm xã Đồng Sơn... Đối với UBND xã cũng đã hoàn thành các công trình hạ tầng do xã làm chủ đầu tư.

Đồng Lâm đã hoàn thành 8 tuyến đường NTM

Tại xã Đồng Lâm, năm 2021 có 9 công trình hạ tầng NTM do xã làm chủ đầu tư, hiện đã hoàn thành 8 tuyến đường giao thông theo đúng tiến độ, 1 công trình kênh mương đang chờ người dân thu hoạch xong hoa mầu sẽ nhanh chóng triển khai. Cùng với đó có 4 công trình do Ban quản lý đầu tư xây dựng Thành phố làm chủ đầu tư, gồm: Xây mới nhà văn hóa thôn Cài; caỉ tạo, nâng cấp và mở rộng trường Phổ thông bán trú TH&THCS Đồng Lâm 1, Đồng Lâm 2; Xây dựng trường mầm non trung tâm. Các công trình hiện đã cơ bản hoàn thành.  

Theo kịch bản tăng trưởng của Thành phố năm 2021, xã Đồng Sơn, Đồng Lâm sẽ đạt chuẩn NTM, xã Sơn Dương, Lê Lợi, Thống Nhất đạt nông thôn mới nâng cao. Để hoàn thành kịch bản này, các cấp ủy Đảng, chính quyền đã tập trung công tác chỉ đạo ngay từ đầu năm, cùng với việc triển khai các phương án phát triển sản xuất, xây dựng vườn mẫu, trên địa bàn thành phố được đầu tư 132 công trình hạ tầng thực hiện bằng nguồn vốn nông thôn mới với tổng kinh phí gần 34 tỷ đồng. Mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng khá nhiều đến tiến độ thực hiện các công trình hạ tầng NTM trên địa  bàn Thành phố, song với quyết tâm cao, hiện tại các xã đã triển khai 120 công trình, trong đó thi công xong 98 công trình. Đến cuối tháng 8, UBND các xã đã giải ngân 65 công trình, đạt gần 35% vốn đã cấp. So với những năm trước, năm 2021, các công trình hạ tầng NTM đều đảm bảo nhanh hơn về tiến độ thi công và vốn giải ngân.

Với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Thành phố, sự chủ động của các địa phương, đơn vị, tiến độ các công trình hạ tầng NTM sẽ đảm bảo theo kế hoạch đề ra góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng NTM năm 2021 trên địa bàn Thành phố.

Hồng Phương- Ngọc Khánh