Liên đoàn lao động thành phố

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TP

Phạm Ngọc Hưng
TUV, Chủ tịch Liên đoàn lao động Thành phố

0917.215.828

Đồng chí Nguyễn Ngọc Sáu

Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn lao động  Thành phố

Email: nguyenngocsau@quangninh.gov.vn

0915.481.800

 

Nguyễn Việt Bắc
Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động  Thành phố

0987.261.453

 

Đoàn Thị Năm
Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động  Thành phố

0906.062.855

 

Vũ Thị Vân Oanh
Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động  Thành phố

0916.860.633

Đồng chí Phùng Thị Mai Hương

Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động  Thành phố

Email: phungthimaihuong@quangninh.gov.vn

0363.417.166