Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn việc thực hiện pháp luật

Đổi ngoại tệ ở đâu tại Quảng Ninh để không bị phạt?

Ngày đăng 13/03/2019 | 04:50 PM  | View count: 1455
Theo Nghị định 96/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ, mức xử phạt hành chính đối với hành vi mua, bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ là từ 80-100 triệu đồng. Vậy người...