Phòng kinh tế thành phố Hạ Long

PHÒNG KINH TẾ THÀNH PHỐ HẠ LONG

Địa chỉ: 733 đường Lê Thánh Tông - phường Bạch Đằng - Thành phố Hạ Long.

Điện thoại: 02036.290.278

Email: phongkt.hl@quangninh.gov.vn

 

 

Đồng chí: Hoàng Việt Dũng

Chức vụ: Trưởng phòng Kinh tế Thành phố Hạ Long

Điện thoại: 0933.809.996

Email: phongkt.hl@quangninh.gov.vn

 

 

Đồng chí: Lê Văn Thắng

Chức vụ: Phó Trưởng phòng Kinh tế Thành phố

Điện thoại: 0914320912

Email: levanthang@quangninh.gov.vn

 

 

 

Đồng chí: Ngô Quang Thông

Chức vụ: Phó trưởng Phòng Kinh tế Thành phố

Điện thoại: 0902.068.608

Email: ngoquangthong@quangninh.gov.vn

 

 

 

Đồng chí: Phạm Văn Hải

Chức vụ: Phó trưởng Phòng Kinh tế Thành phố

Điện thoại: 0983.908.201

Email: phongkt.hl@quangninh.gov.vn

Tổ chức bộ máy