Phòng tư pháp thành phố Hạ Long

PHÒNG TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HẠ LONG

Địa chỉ: Phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại: 02033 620901.

Đồng chí: Vũ Mạnh Tiến

Chức vụ: Trưởng phòng Tư pháp Thành phố

 

 

Đồng chí: Vũ Thị Ngọc Phương

Chức vụ: Phó Trưởng phòng Tư pháp Thành phố

Điện thoại: 0973.954.889

Email: vuthingocphuong@quangninh.gov.vn

Đồng chí: Phạm Quốc Phương

Chức vụ: Phó Trưởng phòng Tư pháp Thành phố

Điện thoại: 0982.752.288

Email: phamquocphuong@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Mai Thị Thu Hiền

Chức vụ: Phó Trưởng phòng Tư pháp Thành phố

Điện thoại: 0983140277

Email: maithithuhien@quangninh.gov.vn

Đồng chí: Lưu Văn Vinh

Chức vụ: Phó Trưởng phòng Tư pháp Thành phố

Điện thoại: 

Email: luuvanvinh@quangninh.gov.vn

 

Tổ chức bộ máy