Phường Bạch Đằng

1. Họ và tên Vũ Thị Ngọc Thúy

Chức vụ: Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy

Số điện thoại: 0915.056.858

email: vuthingocthuy@quangninh.gov.vn

2. Họ và tên Nguyễn Đình Nam

Chức vụ: Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường

Số điện thoại: 0936429905

email: nguyennambd@gmail.com

3. Họ và tên Nguyễn Văn Tuân

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTQ phường

Số điện thoại: 0986983999

email: tuancom2003@gmail.com

Thường trực HĐND phường:

1. Họ và tên Vũ Việt Cường

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND phường

Số điện thoại: 0373366111

email: vucuong63@gmail.com

Thường trực UBND phường:

1. Họ và tên Nguyễn Thị Thu Huyền

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND phường

Số điện thoại: 0973311888

email: nguyenthuhuyentdhl@gmail.com

2. Họ và tên Trần Đức Sơn

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND phường

Số điện thoại: 0901079888

email:tranducsontckh@gmail.com

Tổ chức bộ máy