Phường Cao Thắng

TỔ CHỨC BỘ MÁY PHƯỜNG CAO THẮNG

 

Đồng chí: Đinh Hoàng Long

Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường

SĐT: 0913 355 995

Email: dinhhoanglong@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Nguyễn Huy Tân

Phó chủ tịch UBND phường

SĐT: 0912 380 800

Email: nguyenhuytan@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Chu Quốc Cường

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường

SĐT: 0936 623 088

Email: chuquoccuong@quangninh.gov.vn

Đồng chí: Trần Xuân Ninh

Phó Chủ tịch HĐND phường

SĐT: 0901 565 639

Email: tranxuanninh@quangninh.gov.vn

 

Tổ chức bộ máy